Pressemelding -

Debattmøter om eldrepolitikk landet rundt

Pensjonistforbundet arrangerer debattmøter landet rundt i tiden fram til kommune- og fylkestingsvalget. Her stiller vi lokalpolitikerne spørsmål vi mener er viktig å stille på vegne av landets pensjonister.

- En viktig sak er enkeltvedtak i sykehjem, som sikrer rettigheter og rettssikkerhet for beboerne og bidrar til bemanning mer i samsvar med behov. Vi vil utfordre kommunene til å innføre dette på egenhånd, og staten til å endre lovverket.

- Vi vil utfordre politikerne til å fortelle hva reformen "Leve hele livet" innebærer i praksis i for dem i deres kommune. Hva er en aldersvennlig kommune? Hva mener de er god måltidskvalitet for eldre og pleietrengende? Hvordan vil de sikre aktivitet og fellesskap for de eldre? Hvordan vil de sikre forsvarlig helsehjelp og nok ressurser i de kommunale helse- og omsorgstjenestene? Hvordan skal politikken bidra til å sikre sammenheng i tjenestene, slik at eldre ikke blir sendt hjem fra sykehus midt på natten, eller kommer hjem alene til en leilighet uten tilstrekkelig hjelp og støtte? Og hva vil politikerne bruke de nye eldrerådene til?

- Det er nok av viktige spørsmål å stille - og vi skal sørge for å gjøre det, sier Pensjonistforbundets generalsekretær Harald O. Norman.  - Vi oppfordrer pensjonister og andre til å  møte opp, her er stedene vi besøker:

22. 8: Lillestrøm

22.8: Haugesund

22.8: Leikanger

22.8: Odda

26.8: Fredrikstad

27.8: Horten

27.8: Sandnes

28.8: Sunnhordland

28.8: Hedmark/Oppland

28.8: Ullensaker

28.8: Egersund

28.8: Nye Sunnfjord kommune

29.8: Nye Stad kommune

29.8: Bergen

29.8: Drammen

2.9: Evje

3.9: Skei

3.9: Time

4.9: Tromsø

4.9:  Kristiansand

5.9: Sunndal

Emner

  • Borgerinnflytelse

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er forhandlingsrett for pensjon, å fjerne underreguleringen av pensjon og å arbeide for et aldersvennlig samfunn. Jan Davidsen er forbundsleder.

Kontakter

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529