Gå videre til innhold
Pensjonistforbundet og Forbrukerrådet advarer mot å gi pensjonsleverandørene lov til å endre utbetalingene, slik at man mister retten til livsvarig pensjon. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet og Forbrukerrådet advarer mot å gi pensjonsleverandørene lov til å endre utbetalingene, slik at man mister retten til livsvarig pensjon. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Pressemelding -

Mange kan miste retten til livsvarig pensjon

Pensjonistforbundet og Forbrukerrådet går sammen mot et lovforslag som kan frata hundretusenvis av fripolisekunder retten til livsvarig pensjon. I et felles brev til Finanskomiteen advarer vi mot de dramatiske konsekvensene av lovforslaget.

Den som mottar pensjon fra en fripolise har i dag som hovedregel krav på å motta pensjon hver måned så lenge man lever. Finanskomiteen på Stortinget skal i disse dager ta stilling til et lovforslag som gir pensjonsleverandørene mulighet til å omgjøre den livsvarige pensjonen til å bli utbetalt over en kortere periode. Innstillingen skal være klar 7. desember. 

Forslaget innebærer at pensjonsleverandøren skal kunne bestemme at de som i dag har en fripolise med en årlig utbetaling på mindre enn 1 G, (106 399 kroner) skal få omgjort utbetalingen til et årlig beløp på 1 G, og at utbetalingen deretter varer til kontoen er tom.

Har man for eksempel en livsvarig fripolise med en årlig utbetaling på 50 000 kroner, vil pensjonsleverandøren kunne kreve at denne endres til å bli utbetalt med 106 399 kroner i året, i det antall år det tar før kontoen er tom. Da vil man få en høyere utbetaling i noen få år, etterfulgt av noen år uten noen utbetaling fra fripolisen i det hele tatt. Lever man lenge, vil konsekvensen være at man i mange år kun mottar alderspensjon fra folketrygden.

Noen ønsker dette, men kunden må bestemme selv!

For noen kunder vil det være ønskelig å få utbetalt pengene fra fripolisen over en kortere periode med større årlige beløp. Pensjonistforbundet støtter at kundene gis en slik mulighet. Men vi mener det må være kunden selv som avgjør om de ønsker en så vesentlig endring av pensjonsavtalen. Mange setter pris på den tryggheten en livsvarig pensjonsutbetaling gir, og det er uakseptabelt at pensjonsleverandøren ene og alene skal kunne frata kunden denne tryggheten.


FAKTA:

Hva er en fripolise?
En fripolise er en opptjent pensjonsrettighet som stammer fra en ytelsespensjonsordning fra privat sektor.

Vedlegg: Brevet som er oversendt Finanskomiteen.

Emner

Kategorier


Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med nær 250 000 medlemmer. Vi jobber for at alle skal kunne leve aktive, gode og trygge liv, hele livet. Jan Davidsen er forbundsleder.

Les mer om Pensjonistforbundets arbeid på vår hjemmeside.

Kontakter

Bjørg Karin B. Buttedahl

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529
Jan Davidsen

Jan Davidsen

Pressekontakt Forbundsleder Politisk leder av forbundet 901 38 926
Arne Halaas

Arne Halaas

Pressekontakt Generalsekretær Administrativ leder

For likeverd, initiativ og trygghet

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har 255 000 medlemmer. Pensjonistforbundet har fylkesforeninger i alle fylker og 750 lokallag og -foreninger spredt over hele Norge. Vi er partipolitisk nøytrale og jobber med å påvirke myndighetene til å skape et mer aldersvennlig samfunn. Noen av kampsakene våre er å få tilbake forhandlingsretten på alderspensjon, å heve minstepensjonen for enslige, å fjerne underreguleringen av pensjon og økt kvalitet og verdighet i
eldreomsorgen.

Pensjonistforbundet
Torggata 15
0181 Oslo
Norge