Pressemelding -

Ny holdningsundersøkelse: For få pensjonister med i samfunnsdebatten

Det er for få alderspensjonister med i samfunnsdebatten, svarer mer enn halvparten av de spurte i undersøkelse om nordmenns holdninger til eldre. - Eldre over 67 år er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting, og det er dessverre ingenting som tyder på at dette vil endre seg vesentlig etter høstens valg, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Det er ingen formelle hindre som kan forklare at eldre er underrepresentert i folkevalgte organer eller brukes sjeldnere som kilder i media. Kan det være negative holdninger overfor alderspensjonister som er årsaken til at en gruppe på nesten en million personer ofte framstår som usynlige? 

Ipsos har på vegne av Pensjonistforbundet gjennomført en undersøkelse om nordmenns holdninger til eldre. Den viser en overvekt av positive holdninger overfor alderspensjonister. Men den avslører også noen litt urovekkende negative holdninger blant deler av befolkningen. Sistnevnte er holdninger som kan komme til utrykk gjennom ulike former for usaklig forskjellsbehandling av eldre, og i verste fall som aldersdiskriminering.

- At 5 prosent av listetoppene ved høstens lokalvalg er over 70 år er en svært forsiktig utvikling i riktig retning, men det er langt igjen til vi har en forholdsmessig representasjon for eldre i lokalpolitikken. Det er særlig partier med en stor andel eldre velgere som har eldre som listetopper, som Krf og Pensjonistpartiet. I mange kommuner er disse partiene for små til å bli valgt inn i kommunestyrene. Ser man på de større partiene som Høyre og Ap, som er representert i alle kommunestyrer, utgjør andelen listetopper over 70 år om lag 2 prosent. Dette til tross for at 12 prosent av befolkningen i Norge er over 70 år. Eldre over 67 år er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Det er dessverre ingenting som tyder på at dette blir vesentlig annerledes etter valget i 2019, sier Davidsen.  

I undersøkelsen svarer hele 52 prosent er enige i at alderspensjonister er en svært stor (12 prosent) eller ganske stor ressurs (40 prosent). Kun 14 prosent er enige i at alderspensjonister er en svært stor (2 prosent) eller ganske stor (12 prosent) byrde for samfunnet.

Hele undersøkelsen kan du laste opp her.

Emner

  • Borgerinnflytelse

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er forhandlingsrett for pensjon og trygghet i alderdommen. Jan Davidsen er forbundsleder.

Kontakter

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529

Jan Davidsen

Pressekontakt Forbundsleder Politisk leder av forbundet 901 38 926

Arne Halaas

Pressekontakt Generalsekretær Administrativ leder