Gå videre til innhold
Det beste i livet er gratis, men det er likevel viktig å kunne gå på kafe eller unne seg litt ekstra, også som pensjonist. (Illustrasjon: iStockfoto)
Det beste i livet er gratis, men det er likevel viktig å kunne gå på kafe eller unne seg litt ekstra, også som pensjonist. (Illustrasjon: iStockfoto)

Pressemelding -

Statsbudsjettet 2022: Avgjørende for eldres liv

- Pensjonistforbundets krav til regjeringen for statsbudsjettet 2022 er avgjørende for landets pensjonister, understreker forbundsleder Jan Davidsen. Det er mye som må på plass for at Norge skal bli aldersvennlig. Økonomi er en ting, aldersdiskriminering, vold og overgrep mot eldre en annen. 

- Statsbudsjettet legger føringer for hvordan og om eldre mennesker i Norge kan leve trygge, gode og aktive liv, sier Davidsen. Kravene fra Pensjonistforbundet omfatter derfor flere ulike områder, som alle har betydning for den enkelte; Uten god nok økonomi, blir det  vanskelig å leve det livet man ønsker. Uten god tannhelse, påvirkes både kosthold, helse og aktivitetsnivå. Uten digital opplæring av eldre, skapes det utenforskap. Uten en god boligpolitikk for eldre, blir det vanskelig å nå målet om at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Og vold og overgrep mot eldre er et tema som må tas på alvor - vi har nok kunnskap, nå må det tiltak til. 

- Vi håper derfor statsråden vil lytte og ta til seg kravene våre når vi møter ham 9. desember, sier Davidsen. Kravene er også oversendt skriftlig.

Her er de 11 kravene Pensjonistforbundet og SAKO stiller til statsbudsjettet 2022:

1. Forhandlingsrett på løpende pensjon fra folketrygden
2. Kommuneøkonomien må styrkes
3. Økt minstepensjon. Et krafttak for dem som har minst
4. Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre
5. Stopp vold og overgrep mot eldre
6. Eldrerådene må få bedre opplæring og involveres mer
7. Digital opplæring og velferdsteknologi
8. En trygg og god boligsituasjon i alderdommen
9. Tilbud om fysisk aktivitet
10. Stopp aldersdiskrimineringen
11. Den kulturelle spaserstokken må øremerkes og styrkes

Her kan du lese mer om kravene.

Emner

Tags


Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er å jobbe mot underregulering av pensjon fra folketrygden, for forhandlingsrett på pensjon fra folketrygden og en aktiv og trygg alderdom. Jan Davidsen er forbundsleder.

Pressekontakt

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Forbundsleder Politisk leder av forbundet 901 38 926
Bjørg Karin B. Buttedahl

Bjørg Karin B. Buttedahl

Pressekontakt Kommunikasjonssjef Kommunikasjon 99445529

Relatert materiale

Relaterte nyheter