Pressemelding -

FEIL I REGELVERKET FOR INNSATSSTYRT FINANSIERING

Feil i regelverket for Innsatsstyrt Finansiering (ISF) 2010 og NPK programvare 2010


Som følge av NUFs krav om kostnadsdekkende DRG-kode for bruk av Hexvix i sykehusene ble det i regelverket for ISF 2010 etablert en kode for registrering av aktivitet. Denne registreringen vil danne grunnlaget for en mulig fremtidig kostnadsdekkende DRG-kode for bruk av Hexvix.

Beklageligvis har denne koden vært feil i både ISF-regelverk og NPK- programvare for 2010. Helsedirektoratet har valgt ikke å utgi ny NPK.

Korrekt kode er ZXM40

Feilen er belyst i en nettartikkel fra Helsedirektoratet;
Link til artikkel fra Helsedirektoratet

Her heter det:
”Bruk av fluorescerende lys ifm cystoskopi: Koden for bruk av fluorescerende lys på side 33 i ISF-regelverket (kap 3.4.14) er feil. Korrekt kode er ZXM40, og den skal registreres i tillegg til NCSP-kode for cystoskopi når fluorescerende lys er brukt”

Photocure ASA oppfordrer med dette til at riktig kode heretter benyttes i registreringen av Hexvix-cystoskopi.

Emner

  • Medisin, legemiddel

Kategorier

  • isf
  • npk
  • photocure asa

Kontakter

Kjetil Hestdal

Pressekontakt Administrerende Direktør +47 91 31 95 35