Stortinget føres bak lyset om bistand til utdanning

Dokument -

Stortinget føres bak lyset om bistand til utdanning

Andelen norsk bistand som går til utdanning ligger på et bunnivå, stikk i strid med Stortingets ønsker og fremlagte statsbudsjetter. – Utdanning er nøkkelen til utvikling, og Plan synes det er skuffende at regjeringen ikke prioriterer barns skolegang. At dette skjer uten å varsle det i statsbudsjettet, viser en alvorlig mangel på åpenhet, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.
Lisens:
Bruk i media
Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
Filformat:
.pdf
Last ned

Kontakter

Andreas Gjone

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 62 79 50

Ellen Høvik

Pressekontakt Kommunikasjonssjef (+47) 918 61 822

Ida Sem Fossvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt (+47) 936 30 982

Silje Budeng

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt (+47) 481 58 313

Relatert innhold