Pressemelding -

Debatt: Bistand og ekskludering av funksjonshemmede

Debatt onsdag 10. oktober, kl. 15.00-17.00 på Litteraturhuset:
Disabled development? Et kritisk blikk på hvordan bistand har ekskludert verdens største minoritet: Mennesker med funksjonshemninger.

Hvorfor må man jobbe for funksjonshemmedes rettigheter for å bekjempe fattigdommen? Hvordan kan man forhindre at en milliard mennesker ikke får sine grunnleggende rettigheter og behov oppfylt kun fordi de har en funksjonshemning? Dette og andre spørsmål vil bli diskutert på Litteraturhuset i dag.

Debattpanelet består blant annet av:
Birgit Skarstein fra Velferdsrådet og kjent fra NRK-serien ”Ingen grenser”
Michael Stein, jussprofessor ved Harvard University, ekspert på funksjonshemmedes rettigheter
Mitch Loeb, FNs Washington Group on Disability Statistics med lang erfaring som helseforsker i SINTEF

- Det er både uakseptabelt og uklokt at millioner av barn nektes muligheten til å delta på linje med alle andre. Funksjonshemmede barn har en rett til å ikke bli diskriminert, og de har et enormt potensiale til å bidra til utviklingen av sine samfunn, sier Birgit Skarstein, kjent fra NRK-serien "Ingen grenser".

1 milliard mennesker med funksjonshemninger
Nye tall fra Verdensbanken og WHO viser at det i dag er en milliard mennesker med funksjonshemninger. Antallet øker. Sammenhengen mellom fattigdom og funksjonshemning er veldokumentert, og de aller fleste funksjonshemmede bor i fattige land. Til tross for dette har ikke funksjonshemmedes rettigheter i noen særlig grad blitt integrert i norsk bistandspolitikk.

I følge UNESCO er mer enn 90 prosent av funksjonshemmede barn uten skole. I forslag til statsbudsjettet for 2013 som ble lagt fram mandag, foreslås det at 1,6 milliarder kroner skal gå til utdanning i utviklingsland.

Vil denne satsningen nå funksjonshemmede barn?
- Antagelig i veldig liten grad, hvis ikke norske myndigheter begynner å etterspørre en slik inkludering, sier daglig leder i Atlas-alliansen, Rikke Bækkevold. - Norge kan ikke akseptere at ni av ti funksjonshemmede barn ikke får gå på skole, fastslår hun.

- Funksjonshemmede barn er noen av de mest sårbare og mest stigmatiserte, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge. - De ignoreres, blir holdt skjult og utsettes for brutale overgrep.

I de viktigste utviklingspolitiske prosessene som foregår både internasjonalt og i Norge, er det enighet om at hvis ikke funksjonshemmede blir inkludert vil man ikke kunne nå målene om bærekraftig utvikling, bekjempelse av fattigdom og utdanning til alle.

For mer informasjon, kontakt:
Informasjonsrådgiver i Atlas-alliansen, Camilla Stabell
mobil: 415 11 838
Rådgiver på barns rettigheter i Plan Norge, Silje Vold
mobil: 901 820 18
Forskningsleder og professor Bård A. Andreassen, Norsk senter for menneskerettigheter
mobil: 974 86 486
Vitenskapelig assistent på Norsk senter for menneskerettigheter, Kjersti Skarstad
mobil: 478 94 758

Emner

 • Friskpleie

Kategorier

 • unesco
 • fn
 • funksjonshemmede
 • uio
 • atlast alliansen
 • plan norge
 • utvikling
 • diskriminering
 • barns rettigheter
 • politikk
 • debatt

Plan Norge - 75 år for og med barn

Kontakter

Andreas Gjone

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 62 79 50

Ellen Høvik

Pressekontakt Kommunikasjonssjef (+47) 918 61 822

Ida Sem Fossvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt (+47) 936 30 982

Silje Budeng

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt (+47) 481 58 313