Pressemelding -

Plan sikrer mat til 73 000 i Niger

Nigerske myndigheter og Verdens Matvareprogram (WFP) har bedt Plan om å lede den første runden med målrettet matdistribusjon i Tillaberi-regionen, et av de områdene som er sterkest berørt av matkrisen.

- Vi er nå inne i en alvorlig krise, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge. - Vårt team på bakken jobber nå med å fordele tusen tonn matvarer til om lag 73 000 mennesker i 118 lokalsamfunn i Tillaberi.

Matmangelen går spesielt ut over barn og unge. Som også tas ut av skolen for å bidra med nødvendig matsanking. De må ofte gå lange distanser for å sanke mat eller for å selge det de har funnet på et marked langt unna, og blir derfor i større grad overlatt til seg selv.

- For barna fører matmangelen ikke bare til underernæring, svekket immunsystem og frafall fra skolen, men at de også blir mer sårbare for overgrep og misbruk, sier Bjørnøy.

Etter regntiden i 2009 hadde Niger dårlige avlinger som følge av uregelmessig og lite nedbør. "Sultsesongen", som vanligvis faller mellom mai og august, startet derfor usedvanlig tidlig i år, og har i enkelte områder vart siden starten av april. Plan har jobbet i Niger siden 1998, og jobber nå spesielt i Tillaberi-regionen nordvest i landet. Den neste regntiden begynner ikke før i juli.

Nærmere 8 millioner, nesten 60 prosent av innbyggerne i det vestafrikanske landet Niger, opplever matmangel som følge av en lengre tørkeperiode.

Fakta:

  • Plan har arbeidet i Niger siden 1998, og har i dag 1 755 antall fadderbarn med norsk fadder.
  • Befolkningen i Niger er stadig utsatt for ulike katastrofer på grunn av det tørre klimaet som øker risikoen for blant annet tørke, gresshoppesvermer, flom og skogbrann.
  • Konsekvensene er gjentatte mat- og ernæringskriser, hvor særlig barna er utsatt for store skadevirkninger.
  • Nærmere 8 millioner, nesten 60 prosent av vestafrikanske landets innbyggere opplever matmangel i etterkant av en lengre tørkeperiode akkurat nå (tall fra FN).
  • Plans arbeid spesifikt med matkrisearbeid i Niger startet opp i 2008, i etterkant av matkrisen i 2005, og organisasjonen jobber hovedsakelig områdene i Dosso og Tillabéri (sørøstre del av landet).
  • Plan samarbeider både med lokale myndigheter, NGOer, WFP og UNICEF i dette arbeidet.
  • I løpet av fjoråret delte Plan ut 65 tonn korn, som var tilgjengelig for 93 lokalsamfunn under tørkeperioder. Plan sørget for at hvert kornlager fikk en valgt komité, og at komiteene fikk nødvendig opplæring for å drifte kornlagrene på best mulig måte.

Plan Norge - for og med barn

Kontakter

Andreas Gjone

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 92 62 79 50

Ellen Høvik

Pressekontakt Kommunikasjonssjef (+47) 918 61 822

Ida Sem Fossvik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt (+47) 936 30 982

Silje Budeng

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt (+47) 481 58 313