Dokument -

Vil overbevise svenske entreprenører til å bruke Gemini Terreng

Mattias Andersson jobber i Sverige for EXACT. Landmålingsfirmaet har effektivisert arbeidet gjennom å ta i bruk Powel sine programvareløsninger.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .docx
Last ned

Relatert innhold