Gå videre til innhold
Ved å jobbe digitalt med prosjekteringen får man en visuell prosess hvor man kan se modeller i 3D.
Ved å jobbe digitalt med prosjekteringen får man en visuell prosess hvor man kan se modeller i 3D.

Nyhet -

Digital samhandling når nye høyder med papirløst prosjekt

Multiconsult er ett av flere konsulentselskaper som har fått øynene opp for Gemini-løsningene. I 2017 gikk de til innkjøp av Gemini Terreng med tunnelmodul.

Cathrine Mørch, leder for avdeling Metode og Verktøy i Multiconsult forteller at selskapet lenge har hatt god kjennskap til Gemini gjennom samarbeid med ulike entreprenører. Det var ikke før i en totalentreprise hvor man hadde et felles ønske om å ta den digitale samhandlingen til nye høyder at man virkelig så mulighetene dette verktøyet kunne gi både i prosjektering og utførelse.

- Først og fremst så vi det som hensiktsmessig å bruke samme løsning som entreprenøren på prosjektet, i første omgang som en test for mer effektiv samhandling mot entreprenør. Etter hvert spurte vi oss selv om vi også burde ta den i bruk som prosjekteringsverktøy, for å se om dette ville gi en mer strømlinjeformet dataflyt i prosjektet, som jo er et tilbakevendende tema i alle bransjefora hvor digitalisering er på agendaen. Konklusjonen ble at i tillegg til at løsningen hjalp oss å forstå entreprenøren bedre, var Gemini Terreng rett og slett et nyttig prosjekteringsverktøy for enkelte formål, sier hun.

Ved å bruke samme plattform oppnår man en sømløs dataflyt mellom konsulent og entreprenør. Prosessen blir mer effektiv og begge parter får bedre oversikt over prosjektet til enhver tid. Modellene som lages i Gemini Terreng kan sendes direkte til entreprenør for utførelse.

Ville prøve Gemini Terreng

- For Multiconsult er det viktig at IT-løsningene vi investerer i skal prøves ut i reelle prosjekter, først da ser vi om de har noe for seg eller ikke, sier hun, og påpeker at Multiconsult alltid er ute etter å utvikle seg selv og bransjen, for å sikre effektivitet og kvalitet i de ledd vi har mulighet til å påvirke. Videre er det viktig å påpeke at dette har vært en vellykket test som nå evalueres og vurderes for videre implementering.

Multiconsult bestemte seg for å prøve Gemini Terreng i prosjektet Smisto Kraftverk. Prosjektet ble igangsatt sommeren 2015 og består av to separate anlegg på hver sin side av fjordarmen Gjervalen i Nordland. Dette er et av de største nye vannkraftprosjektene i Norge de siste 20 årene og et av verdens første tegningsløse prosjekt.

Begge kraftstasjonene ligger i fjell og har stor magasinkapasitet uten bruk av store dammer. Kraftverket ligger i et veiløst område og blir bygget ut ved hjelp av ferje, helikopter og båt. I tillegg til de to stasjonene består prosjektet blant annet av 27 kilometer tuneller, 11 inntak, flere utslag under vann, pumpestasjon og dammer. Vannet overføres til kraftverkene gjennom tunneler og sjakter som har blitt prosjektert ved hjelp av tunnelmodulen i Gemini Terreng.

- Basert på erfaringene med Smisto som et tegningsløst prosjekt, ser vi for oss at en løsning som fungerer godt på et slikt prosjekt også vil kunne brukes på større og andre typer prosjekter. Vi er alltid opptatt av effektivisering og vi ser at vår bruk av Gemini Terreng bedrer kommunikasjonen med entreprenøren, sier Mørch.

To parter, to synspunkt, en felles systemplattform

Multiconsult er opptatt av det overordnete prosjektet og har jobbet med detaljprosjektering og oppfølging for totalentreprenør på prosjektet, BetonmastHæhre AS. Modellbasert prosjektering og utførelse med tegningsløse leveranser har blitt utviklet i tett samarbeid mellom partene som har jobbet frem samhandlingsprosesser for å utføre jobben mest mulig effektivt.

Herman B. Smith er Multiconsults oppdragsleder for prosjektet, og har også tidligere hatt en relasjon til Gemini Terreng gjennom kunderelasjoner.

- Jeg så jo tidlig at de fleste entreprenørene bruker Gemini Terreng og gradvis har jeg i tillegg sett mange bruksområder også når det gjelder prosjektering og samhandling. Sammen med BetonmastHæhre satte vi tidlig mål om å jobbe tegningsløst både i modellering og utførelse på dette prosjektet. Jeg ser på Gemini Terreng som et godt samhandlingsverktøy som bedrer samarbeidet mellom to parter som tradisjonelt har ulike roller i bransjen, sier han.

Gjennom å utelukkende jobbe digitalt med prosjekteringen får man en veldig visuell prosess. I motsetning til en tradisjonell tegning kan man se BIM-modeller i 3D. Dette minsker risikoen for feil og gjør prosjektgjennomføringen mer effektiv.

- Gemini Terreng har vært sentralt i det anleggstekniske og innenfor stikking på prosjektet. Vi har testet den ut innenfor ulike områder og sett potensiale for effektivisering blant annet når det gjelder dataflyt og prosjektering av fjellarbeider. I begynnelsen av april 2018 tok vi neste steg i prosjektet da vi tok i bruk Gemini Connected som vi både skal prosjektere og bygge fra, sier Smith.

Sparer tid og hever kvaliteten

- Det å arbeide tegningsløst gjør jo at man er inne i de samme verktøyene. Noe av det første vi gjorde før vi tok i bruk Connected var derfor å teste løsningen sammen med BetonmastHæhre. Det var viktig å gå gjennom rutinger og avklare hvem som gjør hva og hvordan vi skal jobbe, sier Smith.

Smisto-prosjektet ble Daniel Gomsrud, sivilingeniør i Multiconsult, sitt første møte med Connected. Å ta plattformen i bruk har vært helt uproblematisk og han ser mange fordeler allerede.

- Det er jo helt opplagt en god arena for å dele informasjon på en mer effektiv måte og det er en stor fordel at det er snakk om toveiskommunikasjon. Istedenfor at jeg må sende informasjon gjennom e-poster eller prosjekthotell, kan jeg for eksempel bare gå inn å sjekke om det er lagt inn nye skanndata. Reell fremdrift blir lagt inn hver uke og dette letter tilgang på informasjon for alle på prosjektet. Når informasjonen går direkte inn i systemet unngår vi jo et ledd hvor noe kan gå galt, så en annen fordel er at det er mindre sjanse for at feil oppstår, sier Gomsrud.

- Connected gjør jo at vi har en god mulighet til effektivisering, nå er det veldig lett å se at BetonmastHæhre sin virkelighet stemmer overens med vår virkelighet. Dataflyt kan være problematisk så det er god hjelp i at man ser det samme. Det å diskutere prosjekteringsløsninger er lettere og det er enkelt å få et felles bilde av ting. På Smisto-prosjektet blir alt av fjellarbeid kun gjort i Gemini for eksempel, her er det ikke andre verktøy inne i bildet, legger Smith til.

De to selskapene har hele tiden jobbet tett på hverandre og Multiconsult mener det er en av forurtsetningene for at prosjektet skal lykkes. Overgangen til Connected og å arbeide tegningsløst har bedret samarbeid, effektivitet og dataflyt.

- Når kunden bruker en løsning må jo vi uansett bruke det i større eller mindre grad og da er det jo logisk å bruke det fullt ut der det er mulig. Med Connected ser vi at det er potensiale i effektivisering når det gjelder bruk av tid, men det viktigste for meg er at kvaliteten heves. Tegningsløs prosjektering gir mindre feil enn det som er vanlig, avslutter Smith.

Emner

Tags

Pressekontakt

Ingvil Snøfugl

Ingvil Snøfugl

Communication strategist Kommunikasjon Powel Construction 95770133

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Software for sustainable growth

Powel er et internasjonalt softwareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige.

Forretningskritiske programvareløsninger blir utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Vi utveksler kunnskap med våre brukere og partnere hver eneste dag, og vi driver kontinuerlig innovasjon i samarbeid med institusjoner og våre kunder.

Vårt mål er å hjelpe deg med å ta strategiske og operasjonelle beslutninger basert på tilgang til nøyaktig informasjon til rett tid fra integrerte systemer. Kort sagt – vi hjelper selskaper med å arbeide smartere, til fordel for både virksomheten og miljøet. Systemer og ekspertise fra Powel skaper verdier i selskaper over hele verden.

Powel ble grunnlagt i Norge i 1996 og har siden vokst til å bli et internasjonalt konsern med 470 ansatte, kunder i 20 land og kontorer i åtte land.

I alle år har vi hatt de samme målene: Vi skal utvikle løsninger som både er til kundenes fordel og som støtter bærekraftig utvikling. Vi skaper morgendagens løsninger i dag.

Powel
Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom