Gå videre til innhold
Bildet viser stikningsingeniør Andrew Porch(tv) og Pedro Sanchez (begge fra ProPoint Survey), som jobber på prosjektet Follobanen, parsell Bispegata – Oslo S. Prosjektet er en del av jobben med å etablere nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Bygghe
Bildet viser stikningsingeniør Andrew Porch(tv) og Pedro Sanchez (begge fra ProPoint Survey), som jobber på prosjektet Follobanen, parsell Bispegata – Oslo S. Prosjektet er en del av jobben med å etablere nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski. Bygghe

Nyhet -

Raskere prosjektering av grøft med ny 3D-modul

ProPoint Survey har testet ut den nye grøftemodulen og er overveldet. Tiden de bruker på å prosjektere en grøft er blitt halvert.

- Dette er noe vi har ventet på lenge og vi er veldig godt fornøyd med resultatet. Vi har kuttet ned tiden vi bruker på å få ut grøftedata til felt med 50 til 60 prosent, sier Steinar Juvland, daglig leder i ProPoint Survey.

Færre manuelle operasjoner
Mange av arbeidsprosessene som tidligere ble gjort manuelt, er nå automatisert i 3D grøft. Dermed frigjør firmaet tid som kan brukes på andre arbeidsoppgaver.

- En annen viktig fordel med den nye grøftemodulen er at sjansen for å gjøre feil er langt mindre, siden mange av de manuelle operasjonene nå er automatisert. Nøyaktigheten på jobben blir bedre, som igjen fører til at gravemaskinførerne gjør en bedre jobb, sier Juvland.

ProPoint Survey er spesialister på stikning og oppmåling, og bruker Powel Construction sin programvare Gemini Terreng og Gemini Oppmåling daglig. Den nye Terreng-modulen 3D grøft ble sluppet på markedet tidlig i januar 2019, men ProPoint Survey har vært så heldig å få testet ut grøftemodulen gjennom hele høsten.

Ønsker seg flere valgmuligheter
- Mengdeberegning av grøfter går mye raskere enn før. Det samme gjelder beregning av stikningsdata for maskinstyring. Fordelen med 3D grøft er at den bygger grøfter dynamisk i forhold til rørdimensjonen. Før måtte vi bygge den manuelt, nå justerer den seg dynamisk. Grøftemodulen tar også hensyn til utvidelse av grøften for kummer, smiler han.

Selskapet jobber til daglig med infrastruktur- og byggeprosjekt, som for eksempel E18 utbyggingen mellom Tvedestrand og Arendal. Her bygges en 23 kilometeres ny firefelts vei, som åpnes i oktober 2019. I hverdagen er det viktig å ha gode digitale verktøy som kan effektivisere arbeidsoppgavene og samtidig minimere sjansen for menneskelige feil. Juvland ser allerede fram til nye og mer avanserte funksjoner i 3D grøft.

- Foruten angreknappen alle venter på, så ønsker vi oss blant annet funksjon for avansert omfylling og mulighet for ulik grøfteskråning for høyre og venstre ved parametrisk bygging av grøft. Her er det uante muligheter for effektivisering, sier han.

Powel Construction er veldig glad for at grøftemodulen allerede er blitt populær.

- Enklere og mer effektive arbeidsprosesser er viktig i hverdagen og sparer kundene våre for både tid og penger. Vi er glad for at kundene våre hele tiden higer etter å bli bedre, for vi har samme holdning. Jeg kan love at 3D Grøft vil bli kontinuerlig forbedret i tida som kommer, sier salgssjef i Powel Construction, Sigrid Lønn.

Emner

Tags

Pressekontakt

Ingvil Snøfugl

Ingvil Snøfugl

Communication strategist Kommunikasjon Powel Construction 95770133

Relatert materiale

Software for sustainable growth

Powel er et internasjonalt softwareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige.

Forretningskritiske programvareløsninger blir utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Vi utveksler kunnskap med våre brukere og partnere hver eneste dag, og vi driver kontinuerlig innovasjon i samarbeid med institusjoner og våre kunder.

Vårt mål er å hjelpe deg med å ta strategiske og operasjonelle beslutninger basert på tilgang til nøyaktig informasjon til rett tid fra integrerte systemer. Kort sagt – vi hjelper selskaper med å arbeide smartere, til fordel for både virksomheten og miljøet. Systemer og ekspertise fra Powel skaper verdier i selskaper over hele verden.

Powel ble grunnlagt i Norge i 1996 og har siden vokst til å bli et internasjonalt konsern med 470 ansatte, kunder i 20 land og kontorer i åtte land.

I alle år har vi hatt de samme målene: Vi skal utvikle løsninger som både er til kundenes fordel og som støtter bærekraftig utvikling. Vi skaper morgendagens løsninger i dag.

Powel
Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom