Gå videre til innhold
Første byggetrinn av Stavanger universitetssjukehus skal være ferdig 2023.  Illustrasjon: SUS2023 v/ Nordic Office of Architecture
Første byggetrinn av Stavanger universitetssjukehus skal være ferdig 2023. Illustrasjon: SUS2023 v/ Nordic Office of Architecture

Pressemelding -

Utviklet ny løsning for utbyggingen av Stavanger universitetssjukehus

Da Aas-Jakobsen og Cowi skulle prosjektere Stavanger universitetssjukehus, ble de klar over at de trengte en mer avansert løsning for å håndtere store og komplekse byggegropsmodeller enn det markedet kunne tilby. De gikk til Powel Construction for assistanse.

Det var sivilingeniør Erik B. Hersleth i Aas- Jakobsen som tok kontakt med Powel. Han så behovet for å kunne generere en kompleks byggegropsmodell på en mest mulig automatisk måte og samtidig ha muligheten til å regenerere en oppdatert modell ved endringer.

- Modeller som blir geometrisk korrekte ut fra gjeldende input og forutsetninger, gir for det første prosjektet en intuitiv forståelse av og tillit til byggegropen og dens sammenheng med resten av prosjektet. Presise modeller gir også bedre grunnlag for videre prosjektering og beslutninger, sier Erik B. Hersleth.

Utviklingen startet høsten 2018 og er blitt en suksesshistorie. Utviklerne i programvareselskapet fant en metode for å videreutvikle eksisterende funksjonalitet i Gemini Terreng ved å nyttiggjøre seg det underliggende beregningsgridet og gjøre dette om til en punktsky som trianguleres.

Store kostnadsbesparelser
- Når prosjekterende klarer å finne en praktisk tilnærming til hvordan en byggegrop bør sprenges ut og samtidig lykkes med å gjøre de geometriske forenklingene som er nødvendige slik at arbeidene er praktisk gjennomførbare, så er det betydelig arbeid og ressurser som kan spares inn. En nøyaktig sprengning resulterer for eksempel i mer optimalt materialforbruk til bunnplate/fundamenter og tilbakefylling rundt/under bygningen, sier sivilingeniøren.

En stor gevinst for prosjektet var dessuten at gravemaskinførerne kunne lese nøyaktige modeller til maskinstyringen og vite hva de skal gjøre steg for steg, uten bruk av tegninger eller annet underlag.I tillegg fikk alle disipliner et bedre og lettere tilgjengelig underlag å jobbe videre med.

- Alle disse faktorene fører til bedre forståelse, færre feil og en mer optimal byggegrop, som for prosjektet i sin helhet bør gi en betydelig økonomisk gevinst, sier Hersleth i Aas-Jakobsen.

Hersleth er veldig godt fornøyd med at Powel Construction tok utfordringen på strak arm.

- Det er sjeldent at programvareutvikling kan gjøres så raskt og målrettet som i dette tilfellet. All honnør til Powel, sier han.

Flere kunder vil nyte godt av dette
Løsningen som er tatt frem i forbindelse med utbygging av Stavanger universitetssjukehus er tilgjengelig i Gemini Terreng som ny standardfunksjonalitet.

- Gemini Terreng er utviklet over flere år i tett samarbeid med våre kunder. Prosjektet sammen med Aas- Jakobsen og Cowi er et eksempel på hvordan vi som selskap ønsker å utvikle gode løsninger og møte behov som markedet etterspør, sier leder for produktstrategi i Powel Construction, Magnus Tandberg.

Emner

Tags


Powel er et internasjonalt softwareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige. Innovasjon og bærekraft er i hjertet av alt vi gjør. Vi hjelper våre kunder til å jobbe smartere og mer effektivt, for å øke lønnsomheten og ta vare på miljøet. Powel AS ble etablert i 1996 og har i dag 1300 kunder i over 20 land.

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Software for sustainable growth

Powel er et internasjonalt softwareselskap med norske røtter. Våre kunder kommer hovedsakelig fra energi- og anleggsbransjen, samt det offentlige.

Forretningskritiske programvareløsninger blir utviklet i nært samarbeid med våre kunder. Vi utveksler kunnskap med våre brukere og partnere hver eneste dag, og vi driver kontinuerlig innovasjon i samarbeid med institusjoner og våre kunder.

Vårt mål er å hjelpe deg med å ta strategiske og operasjonelle beslutninger basert på tilgang til nøyaktig informasjon til rett tid fra integrerte systemer. Kort sagt – vi hjelper selskaper med å arbeide smartere, til fordel for både virksomheten og miljøet. Systemer og ekspertise fra Powel skaper verdier i selskaper over hele verden.

Powel ble grunnlagt i Norge i 1996 og har siden vokst til å bli et internasjonalt konsern med 470 ansatte, kunder i 20 land og kontorer i åtte land.

I alle år har vi hatt de samme målene: Vi skal utvikle løsninger som både er til kundenes fordel og som støtter bærekraftig utvikling. Vi skaper morgendagens løsninger i dag.

Powel
Klæbuveien 194
7037 Trondheim
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom