Ikke stjel folkets naturskademilliarder!

Dokument -

Ikke stjel folkets naturskademilliarder!

​Naturskadefondet på 8,5 milliarder skal betale for naturskader som rammer forsikrede nordmenn. I en tid der naturskader blir stadig flere og mer ekstreme vil de store aktørene i forsikringsbransjen putte pengene i egne lommer.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Kontakter

Amund Skoglund

Pressekontakt Investor Relations +47 472 70 355

Relatert innhold