Pressemelding -

KONTRAKTSENDRINGER I SLOVAKIA

SkyToll Inc. og Q-Free ASA er i dialog angående endringer av den pågående leveransekontrakt signert 23. januar 2009. Dette vil sannsynligvis medføre endret sammensetning og redusert kontraktsstørrelse.
Selskapet forventer å kunne informere markedet om det endelige resultat av samtalene i løpet av noen uker.
Trondheim  28.05. 2010.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401 Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175
Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Emner

  • Data, telekom, IT

Kontakter

Ulrica Risberg

Pressekontakt Head of Market Communication Marketing 41521158