Pressemelding -

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

Ordinær generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt i Oslo 20. mai 2010 kl. 1530.
Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2009 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2009.

Jan Pihl Grimnes, og Torild Skogsholm ble gjenvalgt som medlemmer til styret. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

Ole Jørgen Fredriksen (Styrets leder)
Christian Albech
Mimi Kristine Berdal
Torild Skogsholm
Jan Pihl Grimnes
Sissel Lillevik Larsen (ansattvalgt)
Frank Aune (ansattvalgt)

Generalforsamlingen vedtok følgende fullmakter til styret:

Fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil ca. 10%, som gjelder frem til 20 mai 2012.

Fullmakt til erverv av egne aksjer begrenset til inntil ca 5 % av aksjekapitalen, som gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Signert protokoll følger vedlagt.

Oslo 20. mai 2010.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 905 59 401
Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175
Om Q-Free
Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 11 land samt er representert i 7 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR.
http://www.q-free.com

Emner

  • Hel-, delårsrapporter

Kontakter

Ulrica Risberg

Pressekontakt Head of Market Communication Marketing 41521158