3 enkle spørsmål alle ledere bør stille

Pressemelding -

3 enkle spørsmål alle ledere bør stille

Lederutvikling står høyt på agendaen i mange virksomheter, men mange glemmer det essensielle, påstår QuestBack. De norske spørreundersøkelsesekspertene etterlyser mer fokus på å innhente enkel feedback. De viser til 3 enkle spørsmål som gir ledere sterke signaler om hva de bør gjøre.

De fleste organisasjoner gjennomfører en medarbeiderundersøkelse fra tid til annen, men i følge QuestBack, har mange feil fokus i slike undersøkelser. Det legges for stor vekt på kvantitative data om trivsel og for lite vekt på spørsmål som forteller hva lederne bør gjøre.

- All organisatorisk utvikling, også lederutvikling, dreier seg om evnen til å lære og forbedre seg, og den læringen får man ikke av å innhente tall som sier at i år scorer for eksempel ”lederens evne til å informere” 4,2 mot 4,3 i fjor, hevder Jan Fredrik Rasmussen, Director of Customer Success i QuestBack.

- Organisasjonen må få frem positiv atferd og da er kvalitative spørsmål nødvendig.

SKS - De 3 viktige spørsmålene

QuestBack siterer Thomas Delong ved Harvard Business School, som har satt opp en metode med 3 spørsmål man bør stille for å få effektiv feedback fra sine medarbeidere.

  • Stop: Hva bør jeg slutte å gjøre?
  • Keep: Hva bør jeg fortsette med å gjøre?
  • Start: Hvilke nye ting bør jeg gjøre?

Delong kaller metoden SKS – Stop, Keep, Start – og hevder at spørsmålene tvinger både leder og medarbeidere til å ta feedback mer på alvor, samtidig som den utløser tiltak som er mye mer konstruktive enn hvis man bare ser etter ”tilfredshet”.

- Negativ feedback er ekstremt vanskelig å takle når det bare kommer som et tall, men med en slik tilnærming får man satt ting i kontekst, bifaller Rasmussen. Marginal nedgang i ”evne til å informere” blir kanskje til ”Informer om omsetningstall på mandagsmøtet”. Lederen kan iverksette forbedringer umiddelbart.

- Vi ser også at positiv feedback ofte blir en sovepute når den kommer som et tall: ”Jeg scorer 5 av 6 på ”evne til å engasjere. Bra! ”, sier mange. Men hva lærer man av slikt? Med SKS-metoden vil gode ledere få innspill til hvordan de kan bli enda bedre. 5 av 6 blir plutselig til ”Gi mer tilbakemelding fra strategiprosessen i styret” eller ”Slutt å sitere Bjørn Dæhli” Lederen kan begynne å informere mer og variere sitatbruken sin.

QuestBack-direktøren tror SKS-metoden kan hjelpe mange med å utvikle seg selv som leder og understreker: Det viktigste med feedback er å gjøre noe med den!

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er en av verdens ledende leverandører av feedback-løsninger, som for eksempel kundeundersøkelse, og har flere enn 5000 kunder fordelt på alle bransjer. I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelse og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Related links

Emner

  • Data, datateknikk, programvare

QuestBack AS er Europas ledende tilbyder av Enterprise Feedback Management og online spørreundersøkelser – webbaserte tjenester for relasjonsutvikling gjennom innhenting, analyse og oppfølging av forretningskritisk informasjon. Våre kunder skaper bedre økonomiske resultater ved å øke tilfredshet og lojalitet blant sine kunder og ansatte. QuestBack er et norsk selskap med kontorer i totalt 19 land. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi betjener i dag over 5.000 kunder på tvers av alle bransjer og industrier.

Pressekontakt

Carina Meland

Pressekontakt Markedssjef