Pressemelding -

5 spørsmål du bør stille deg selv når du lager en spørreundersøkelse

En god spørreundersøkelse krever mer enn at du bare slenger noen spørsmål inn i et skjema. QuestBack mener mange har mye å hente på å forbedre prosessen i forkant.

Det kan være krevende å lage en online spørreundersøkelse som gir de dataene som kreves for å ta gode beslutninger. I følge spørreundersøkelses-eksperten QuestBack er det forholdsvis enkelt å forbedre resultatene. - Altfor mange går rett på ”hvilke spørsmål skal vi stille?”, mens det de burde spørre seg er hvorfor skal vi spørre?, sier Jan Fredrik Rasmussen, Director Customer Success i QuestBack.

Før du lager din spørreundersøkelse

QuestBack-direktøren mener det er 5 spørsmål de fleste har godt av å stille seg når de forbereder en survey:

 1. Hva skal vi bruke resultatene av undersøkelsen til? (Uklare mål gir uklare resultater.)
 2. Hvem skal vi undersøke? (Skreddersy alltid undersøkelsen til målgruppe.)
 3. Hvordan skal vi administrere undersøkelsen? (Planlegg hvordan du skal følge opp negative svar, potensielle leads osv.)
 4. Hva er de essensielle spørsmålene? (Korte undersøkelser får flere svar.)
 5. Hva er motivasjonen til respondentene ? (og hvordan forklarer du dem hvordan det å gjennomføre surveyen er til fordel for dem?)

Spesielt i frivillige undersøkelser som for eksempel kundeundersøkelser er det viktig å motivere respondentene, fortsetter Rasmussen. Dette dreier seg ikke nødvendigvis om å love bort iPad-er eller andre premier, men om å forklare hvilke tiltak som vil gjennomføres på bakgrunn av svarene de gir.

- Den enkleste måten å motivere folk til å svare er å vise til tiltakene som ble gjennomført etter forrige undersøkelse, avslutter QuestBack.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedback-løsninger med mer enn 4000 kunder fordelt på alle bransjer. I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Emner

 • Tjeneste, rådgivning, service

Kategorier

 • feedback management
 • feedback
 • spørreundersøkelser
 • spørreundersøkelse
 • survey
 • kundeundersøkelse

Kontakter