Gå videre til innhold
Lederne for næringslivsorganisasjonene som ber FrP sette vei i fokus under statsbudsjettforhandlingene
Lederne for næringslivsorganisasjonene som ber FrP sette vei i fokus under statsbudsjettforhandlingene

Pressemelding -

En samlet bransje ber Siv redde norske arbeidsplasser

FrP og Siv Jensen sitter med svaret på hvordan veibudsjettene kan styrkes og norske arbeidsplasser reddes. Nå frykter bransjen at det politiske spillet mellom regjeringen og FrP gir økt ledighet som FrP kan bidra til å forhindre.

- Siv Jensen og FrP har for vane å være veisektorens garantist om økte budsjetter. Medlemsundersøkelser fra alle deler av bransjen viser ordretørke, det haster med at FrP får gjennomslag for sine veikrav og at vi får statsbudsjettet vedtatt, sier lederne i en samlet bygg- og anleggsbransje.

Gjennom COVID-19-krisen er arbeidsledigheten økt og våre bedrifter er svært bekymret for 2021. Samferdselsministeren har tross dette lagt fram kutt på 1,5 mrd. kroner i investeringene til riksvei. Dette rammer en bransje som allerede ser mørkt på fremtiden. Byggenæringens landsforbund (BNL), Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA), Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og Arkitektbedriftene frykter at flere blir sendt fra jobb til ledighet, dersom ikke flertallet på Stortinget nå tar ansvar med FrP i spissen.

For første gang under Solberg-regjeringen foreslår regjeringen nå å kutte i vei-budsjettene. Både entreprenørene, arkitektene og rådgivende ingeniører har medlemsundersøkelser som viser at ordrebøkene snart er tomme. Samtidig har stat, kommuner og fylkeskommuner store etterslep på vei og vedlikehold. FrP kan nå ved å rette budsjettkravene mot mer jobb til norsk næringsliv og berge mange jobber i Norges største distriktsnæring. Det vi trenger nå er ansvarlige politikere som tenker på norske arbeidsfolk.

Mange i bransjen ble entusiastiske da FrP la frem sitt alternative budsjett. Nå sitter FrP på nøkkelen til årets statsbudsjett og vi ber innstendig om at norske arbeidsplasser i Norges største distriktsnæring prioriteres. Å sikre norske arbeidsplasser må nå gå først.

Les vedlagt brev til Siv Jensen fra en samlet bygg- og anleggsbransje

Emner


RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med mer enn |13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Pressekontakt

Hege-Lill Hagen Asp

Hege-Lill Hagen Asp

Pressekontakt Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt Kommunikasjon og samfunnskontakt +47 911 87 017

RIF synliggjør rådgivernes verdiskapning for oppdragsgiverne og samfunnet

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge