Gå videre til innhold
Fra en tidligere workshop om teknologisk disrupsjon (Foto: RIF)
Fra en tidligere workshop om teknologisk disrupsjon (Foto: RIF)

Pressemelding -

Felles workshop for å bedre samarbeidet i næringen

Under tittelen «Styrket samarbeid – Økt lønnsomhet», inviterer Rådgivende ingeniørers forening sammen med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), til workshop.

- Det er mye snakk om et høyt konfliktnivå i næringen. Tettere samarbeid tror vi vil gi færre konflikter og økt lønnsomhet. Vi inviterer derfor den 11. juni til en åpen felles workshop for prosjekt- og prosjekteringsledere hos entreprenører, rådgivere og arkitekter, sier RIFs utviklingssjef Ari Soilammi.

I workshopen skal man behandle følgende temaer: Entrepriseformer, anskaffelsesprosessen og prosjekteringsprosessen.

- Det er fire forutsetninger som er avgjørende for et godt prosjekt: Tillit, forutsigbarhet, rimelige økonomiske rammer og god kommunikasjon, sier Per Fredrik Kempf, som er avdelingsleder for Bygg og Bolig i EBA.

Janeche Bull Borander, utviklingssjef i Arkitektbedriftene kommenterer workshopen på denne måten: - Samarbeidet mellom menneskene i et prosjekt utgjør den reelle forskjellen. Vi har tro på dialog i forkant fremfor å krangle om kontraktsformuleringer i etterkant.

Emner


RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Pressekontakt

Trond Cornelius Brekke

Trond Cornelius Brekke

Pressekontakt Kommunikasjonssjef 40241000