Gå videre til innhold
Foto: Bigstock
Foto: Bigstock

Pressemelding -

Seminar for å redusere konfliktnivået

Rådgivende Ingeniørers Forening, Prosjekt Norge, EBA og Arkitektbedriftene i Norge er enig om at konfliktnivået innen prosjektbasert virksomhet er for stor. Som et initiativ for å bedre situasjonen inviterer de derfor til et seminar 22. oktober for deltakere fra alle deler av BAE-næringen.

- Feil og mangler koster mye penger, for alle i byggeprosjektene. Men, det er sjelden bare én årsak til at feil og mangler oppstår, og derfor er det også lett å skylde på andre. Hvis vi skal gjøre noe med denne situasjonen, og samtidig få ned konfliktnivået i byggeprosjektene, må vi sette oss sammen og se på hvordan vi arbeider. Å skylde på hverandre gir oss ganske sikkert ikke løsningen, sier Egil Skavang, adm. direktør i Arkitektbedriftene i Norge i en kommentar til det kommende seminaret.

Konfliktseminaret finner sted den 22. oktober klokken 10.00-14.30 i RIFs lokaler.

NTNU-lektor Omar Sabris, som har forsket på ulike hovedårsaker til hvorfor konflikter oppstår, mener det er fire grunner som skiller seg ut: Pengekrangler relatert til sluttoppgjør, uenighet knyttet til anbudsbeskrivelser, lavt prisede kontrakter og endringer i prosjektene.

- Det er en vedvarende bekymring i hele næringen over det høye konfliktnivået, som i enkelte tilfeller kan gå ut over effektiviteten i prosjektene. Ikke bare rammer dette lønnsomheten i det enkelte prosjektet, men over tid vil et økende konfliktnivå gi BAE-næringen et dårligere omdømme og svekke rekrutteringen til næringen. RIF mener at større bruk av standardkontrakter og Best Value prosjekter vil føre til færre konflikter, sier Utviklingssjef i RIF, Ari Soilammi.

Emner


RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.

Kontakter

Hege-Lill Hagen Asp

Hege-Lill Hagen Asp

Pressekontakt Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt Kommunikasjon og samfunnskontakt +47 911 87 017

RIF synliggjør rådgivernes verdiskapning for oppdragsgiverne og samfunnet

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med nesten 13.000 rådgivere og omsetter for mer enn 15 milliarder i året. Våre medlemmer utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen. RIFs oppgave er å sørge for at samfunnet, politikerne og oppdragsgiverne bedre forstår hva våre medlemmenes innsats betyr for fellesskapet. RIF-administrasjonen er lokalisert i Oslo, mens det rundt om i landet er 10 lokalforeninger.

Rådgivende Ingeniørers Forening - RIF
Essendrops gate 3
0368 Oslo
Norge