Gå videre til innhold
Lars Zahl (t.v.) og Øyvind Emblem i Ramirent. (Foto: Byggeindustrien)
Lars Zahl (t.v.) og Øyvind Emblem i Ramirent. (Foto: Byggeindustrien)

Pressemelding -

Etableringen av HUB-en har vært en suksess

Sommeren 2017 sto Ramirents nye «fabrikk» klar til bruk i Ytre Enebakk. Nå slår selskapet fast at storsatsingen har vært en suksess.

Anlegget har fungert meget bra og etter intensjonen som vi planla for. Satsingen har gitt oss en mer effektiv og oversiktlig drift og kontroll over maskinene, noe som også gjør at vi raskere kan få utstyret ut på markedet igjen, sier Lars Zahl, fleet & Supply chain director i Ramirent. Zahl er ansvarlig for storanlegget i Ytre Enebakk og styrer selskapets satsing på en mer effektiv drift og maskinflyt. HUB-en er totalt på 11.500 kvadratmeter, og tomten de har tilgjengelig er på cirka 40 mål.

Anlegget i Ytre Enebakk er totalt på 11.500 kvadratmeter. (Foto: Byggeindustrien)

Vi har jobbet oss inn mot en fabrikkorganisering av anlegget, ettersom måten vi jobber på tilsvarer driften i en vedlikeholdsfabrikk. Maskinene skal raskt inn og ut, og det er avgjørende hele tiden å ha oversikt over hvor utstyret befinner seg og hvilken tilstand det har. De viktigste produktene skal være tilgjengelig over alt til enhver tid. Det har vi klart å få til, og det tror jeg kundene merker. Vi har økt effektiviteten på kundesentrene, og kundesentrene sender stadig mer utstyr hit og får raskt nytt utstyr tilbake, påpeker Zahl.

God utvikling

Administrerende direktør Øyvind Emblem er meget godt fornøyd med utviklingen og satsingen på anlegget.

Dette var utvilsomt en riktig satsing for Ramirent. Årsaken til at vi har gjennomført denne tunge investeringen skyldes blant annet at vi ønsker en mer ensartet drift og kvalitet over hele landet og god servicegrad på tilgjengeligheten. Alle rutiner skal sitte så godt at alt av utstyr vi har i parken skal ligge klart til kundene hele tiden slik at de bare er å komme og plukke med seg det man trenger, eller at dette kan kjøres direkte ut til kunden. Man skal ikke behøve å bestille eller ringe på forhånd, utdyper Emblem. Han sier satsingen er blitt godt tatt imot i virksomheten.

De ansatte ute i organisasjonen ser verdien i måten å arbeide på og hvordan anlegget fungerer i hverdagen, påpeker Emblem. Fabrikken er navet for hele selskapets drift, og anlegget i Ytre Enebakk erstatter fem tidligere lokasjoner på Østlandet.

(Foto: Byggeindustrien)

Har tatt i bruk Lean

Selskapet har innført Lean-prinsippet i fabrikken, som nå begynner å gå seg til. Slike prosesser vil alltid ta noe tid, men dette begynner også definitivt å gi resultater. I fjor kjørte vi cirka 21.000 maskiner gjennom anlegget. Alle maskiner blir kontrollert og klargjort, mens noe utstyr også trenger å bli reparert. Så langt bruker vi bygget en tredjedel av døgnet med kun ett skift, så kapasiteten er fortsatt stor, sier Zahl.

De har nå cirka 3.500 maskiner og utstyr tilgjengelig i HUB-en til enhver tid. Totalt har Ramirent snart 40.000 maskiner og utstyr i hele sortimentet.

Emner


Vi er en ledende leverandør av utleieutstyr som kombinerer det beste av utstyr med service og kunnskap, til løsninger som forenkler virksomheten for våre kunder. Vi samarbeider med et bredt spekter av kunder innen bygg og anlegg, industri, verft, offentlig sektor og private. 

Kontakter

Christina Niemi

Christina Niemi

Pressekontakt Marketing sjef Markedsføring +47 94846426

Ramirent - Det skal lønne seg å leie

Ramirent er en ledende leverandør av utleieutstyr til bygg og anlegg og andre industrier.

Vår visjon er å gi å gi en uslåelig kundeservie innen utleie av maskiner og utstyr. Ramirent har 3000 ansatte i 9 land i Norden, Sentral- og Øst-Europa, og er eid av Loxam som er det tredje største maskinutleie selskap i verden. I 2020 var Loxam-konsernets totalomsetningen 2 milliarder Euro og har til sammen over 11050 ansatte. I Norge hadde Ramirent en omsetning på 1,1 milliarder NOK i 2020, over 400 ansatte og vi har kundesentre i hele Norge.

Ramirent - Det skal lønne seg å leie

Ramirent Norge
Hvamsvingen 20
2013 Skjetten
Norge