Skip to main content

Ramirent-sjefen: Stolt over resultatene i medarbeiderundersøkelse

Pressemelding   •   feb 07, 2020 11:53 CET

– Vi har valgt å satse på flere nyutdannede ressurser som virkelig har utviklet seg etter at de har kommet til Ramirent, sier administrerende direktør Øyvind Emblem. F.v. Erik N. Stensby (avdelingsleder ved Hvam Kundesenter), Thomas Tangstad (busines

Utleieselskapet Ramirent har de siste årene vært gjennom en fornyelsesprosess som har gitt resultater. – I 2018 leverte vi tiårets beste resultat, vi har fornøyde kunder og engasjerte medarbeidere, sier Øyvind Emblem, administrerende direktør i Ramirent.

For noen år siden definerte Ramirent i Norge en strategi frem mot 2020.

– Vi har blant annet hatt fokus på å øke salget og bedre lønnsomheten. I tillegg har vi jobbet med å omorganisere driften og sørge for en bedring av HMS-tallene. Vi har nå startet å klokke inn disse målene. Selskapet har de siste årene vokst med rundt ti prosent, med en god utvikling på bunnlinjen. I tillegg har vi nå gode HMS-tall, selskapet har en H-verdi på 2,8, som skal bli enda bedre, sier Emblem til Byggeindustrien.

De endelige 2019-tallene er foreløpig ikke helt klare, men Emblem forteller at de i 2018 kunne levere tiårets beste resultat.

– 2019-tallene er bedre. Vi omsatte for cirka 1,2 milliarder kroner i 2018, sier Emblem. Bunnlinja lå på cirka ti prosent i 2018.

Bunnlinja lå på cirka ti prosent i 2018, med en fortsatt bedring for fjoråret.

– Vi har de siste årene hatt en jevn og fin utvikling, og scorer høyt innen flere ulike parametere. Vi kan vise til fornøyde kunder, og ikke minst har det vært gjennomført omfattende medarbeiderundersøkelser som viser at det ansatte er fornøyde og engasjerte. Da kommer også resultatene, sier Emblem videre.

Det er de ansatte som er bedriften 

Nettopp resultatene fra medarbeiderundersøkelsene er han stolt over.

– Et selskap er avhengig av god kundetilfredshet, men medarbeidertilfredshet skaper selskapene. Det er de ansatte som er bedriften. Vi har derfor over tid hatt mye fokus på kultur og ansatte, som nå begynner å gi resultater. Dette omfatter blant annet momenter som kompetanseheving, talent- utvikling, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi har som en del av dette et aktivt AMU-arbeid, engasjerte tillitsvalgte, gode lokaler og en ny og oppdatert maskinpark. I tillegg har vi fokusert på å øke kvinneandelen, hvor vi har hatt en god utvikling, sier han.

Internt i hele Ramirent-konsernet er det kjørt omfattende medarbeiderundersøkelser gjennom flere år, kalt «RamiEar».

– Dette skal sammenligne oss lokalt og nasjonalt samt innen konsernet over flere av landegrensene, i tillegg kan vi sammenligne oss med andre næringer. Svarprosenten i Ramirent i Norge ligger på hele 91,4, og vil da gi en god pekepinn på hvor vi står i dag. Vi har hatt en positiv utvikling i disse undersøkelsene hele veien, og ligger høyt oppe på statistikken, også sammenlignet med andre i næringen og for hele næringslivet totalt sett. Det er lagt ned en betydelig innsats i å bygge opp kulturen i selskapet. Ansatte med sterkt engasjement og som trives er viktig for at Ramirent skal gjøre det bra, og dette omfatter blant annet det å gi mye ansvar og mulighet for personlig vekst, noe som har gitt god uttelling. Utbyggingen av vår nye HUB i Ytre Enebakk har også virket positivt inn på resultatene, mener han.

En modul er på vei inn i vedlikeholdsfabrikken for en sjekk. (Foto: Byggeindustrien)

Det er ikke minst parameterne «Lederskap» og «Engasjement» som nå scorer spesielt høyt i denne undersøkelsen.

– Disse verdiene ligger godt over fjoråret og langt bedre enn gjennomsnittet for andre selskaper i Norge, sier en fornøyd Emblem.

Flere nye 

Emblem og han nærmeste medarbeidere har brukt de siste årene til å rekruttere flere nye ansatte, med ulik bakgrunn og erfaring.

– Vi har blant annet valgt å satse på flere nyutdannede ressurser som virkelig har utviklet seg etter at de har kommet til Ramirent. Flere har høyere utdannelse, men fortsetter å utvikle seg mye med ansvaret de er tildelt. Dette viser tydelig at ved å gi folk sjansen, vil man få mye tilbake, sier han.

Emblem får støtte fra flere av de ansatte som har kommet inn i selskapet den senere tiden, og som har fått tildelt mye ansvar og tatt vare på mulighetene som har dukket opp.

– Utleiebransjen er helt klart en bransje i utvikling, og ikke slik jeg så for meg på forhånd. Jeg er utdannet siviløkonom, og utleiebransjen, og bygg og anlegg i sin helhet, glimret med sitt fravær på de ulike tilstellingene mellom skolen og næringslivet under utdanningen. Men jeg er glad jeg valgte å satse på en stilling akkurat her. Påvirkningsmulighetene er store, hele bransjen er i utvikling, blant annet gjennom en omfattende digitaliseringsprosess, hvor vi selvsagt også skal markere oss i markedet. Vi ser også det er flere endringer i måten å jobbe på, noe det definitivt er spennende å være med på, sier Annikken Bergem Nygaard, supply chain planner & developer i selskapet.

Erik N. Stensby startet som trainee i selskapet etter fullført utdannelse som siviløkonom. Etter endt trainee periode jobbet han kort som KAM før han tok over som avdelingsleder ved Hvam Kundesenter.

– Jeg føler virkelig vi er på vei fremover nå. Vi ser resultatene av målene vi satte for noen år siden, og arbeidet som er lagt ned nytter. Det er gøy å se resultatene som skapes, og hvordan alle drar i samme retning. Dette har helt klart vært en lærerik og nyttig prosess, forteller Stensby.

– Vi er på vei fremover 

Thomas Tangstad har jobbet i Ramirent gjennom flere år, etter en tidligere karriere i forsvaret. Han har jobbet seg oppover i systemet, og har på få år tatt over store ansvarsområder i Ramirent, og innehar stillingen som business manager rigg & drift. Han er meget godt fornøyd med utviklingen i selskapet og muligheten han har fått.

– Byggenæringen og utleiebransjen har en flat struktur der man blir hørt og i stor grad får være med å påvirke. Alle kan være med i diskusjonen for å si sitt. Dette betyr at jeg i møter her på huset kan være uenig med Øyvind (Emblem) uten at det på noe vis er problematisk. Vi kan diskutere og bli enige om de beste løsningene, sier Tangstad.

Vi er en ledende leverandør av utleieutstyr som kombinerer det beste av utstyr med service og kunnskap, til løsninger som forenkler virksomheten for våre kunder. Vi samarbeider med et bredt spekter av kunder innen bygg og anlegg, industri, verft, offentlig sektor og private.