Video -

Kaptein Sabeltann og Ildprøvene

Trailer fra det nye Nintendo DS-spillet som kommer 24.juni 2011
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .wmv
  • Lengde: 1:03
Last ned

Emner

  • Dataspill

Kategorier

  • trailer
  • ravn studio
  • nintendo ds
  • kaptein sabeltann

Kontakter

Tone B. Johnsen

Pressekontakt PR PR 32269075

Relatert innhold