Pressemelding -

Oslo-ordfører Fabian Stang med kronerulling for miljøet

Oslos ordfører Fabian Stang nekter å vente til statlige myndigheter har fått på plass en bedre beredskap mot oljeutslipp i Kragerø-skjærgården hvor han har hytte. Nå tar han innsamlingsbøssa i egne hender og har lovet å skaffe minst 100.000 kroner til en miljølekter til Redningsselskapet.

For to år siden opplevde den engasjerte og entusiastiske Oslo-ordføreren oljesølet etter ”Full City” på nært hold. - Det gjorde sterkt inntrykk på meg og ikke minst de skadene som oljesølet gjorde langs kysten,
sier Fabian Stang til kv.no.

Sist fredag startet Kragerø kommune ledet av ordfører Kåre Preben Hegland en storstilt kronerulling for å skaffe en lekter med oljelenser til den nye redningsskøyta som Redningsselskapet har etablert  i Kragerø i sommer. Til sammen trenger kommunen og Redningsselskapet en million kroner til å bygge og utruste en slik lekter, og 375.000 kroner til driften de fem første årene. Av dette har Fabian Stang tatt på seg å samle inn 100.000 kroner.

Redningsselskapet samarbeider også med Kystverket om en nasjonal utprøving av miljølektere i to forskjellige størrelser to steder langs kysten. Den første av disse lekterne er allerede bestilt og blir satt i
beredskap på Hvaler neste vår. Denne lekteren er finansiert av shippingmannen Hans Herman Horn.

- Vi mener disse lekterne som kan innholde 400-800 meter oljelenser og kan være på plass meget raskt etter et oljeutslipp, vil være en effektiv førstehjelp mot oljesøl langs kysten, sier kommunikasjonssjef Ernst
Larsen i Redningsselskapet. Fordi lekterne er ferdig pakket med oljevernlenser kortes utryningstiden betraktelig ned i forhold til tradisjonelle landdepot.  Siden lekterne også ka slepes av raske redningsskøyter kan de være på plass lenge før det tyngre utstyret.


- Vi synes det er fantastisk positivt at Kragerø kommune tar initiativet til å samle inn penger til en egen lekter i kommunen, og er selvsagt svært glad for at Oslo-ordfører Stang går foran og viser de andre ”sommergjestene” i Kragerø-skjærgården at det er et felles ansvar å ta vare på den vakre kysten
vår, sier Ernst Larsen.


– Dette vil jeg være med på å støtte. Jeg kjenner ganske mange som holder til i skjærgården om sommeren og de akter jeg å oppsøke med denne bøssen, sier Oslo-ordfører Fabian Stang.

Bidrag kan gis til Redningsselskapets innsamlingskonto 5005.26.50000 - husk å merke overføringen med ”miljølekter Kragerø”.       

Emner

  • Kriser, konflikter

Kontakter

Frode Pedersen

Pressekontakt Redaktør/informasjonssjef 90722391

Tanja Krangnes

Pressekontakt Redaksjonssjef/kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 90737421

Eli Strand

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver/journalist Pressekontakt 90530485