Pressemelding -

Redningsselskapets plass i beredskapen

Følgende resolusjon ble vedtatt på det årlige representantskapsmøtet i Redningsselskapet i dag. Resolusjonen sendes til statsministeren og partienes stortingsgrupper:

Storting og regjering har redusert overføringene til Redningsselskapet over statsbudsjettet siden 2005, først med ti millioner kroner, og siden med ti millioner til. Representantskapet i Redningsselskapet mener det er på tide at regjeringen og Stortinget retter opp dette.

Representantskapet er skuffet over den manglende anerkjennelsen Redningsselskapet får fra myndighetene når det gjelder miljø- og sjøsikkerhetsberedskapen langs kysten. Redningsskøytene forhindrer årlig flere havarier som potensielt kunne gitt miljøkonsekvenser på linje med forlisene til ”Full City”, ”Server” og ”Godafoss”. Redningsselskapets innsats synes å bli tatt som en selvfølge. Vi får heller ikke økonomisk kompensasjon for den samfunnsnytten vårt arbeid utgjør i slepeberedskapen på kysten.

Når Redningsselskapet til tross for reduserte statlige bevilgninger har levert bedre beredskap enn tidligere samtidig som vi har drevet med driftsmessig underskudd i nesten hele perioden, skyldes det at vi har dekket underskuddet fra avkastning av og delvis tæring på vårt sjøredningsfond. Dessuten har vi takket være egne innsamlede midler og økt satsing på frivillighet, delvis dekket opp for negative konsekvenser på kort sikt.

Representantskapet i Redningsselskapet viser til at redningsskøytene utgjør nær 70 prosent av de ressursene som hovedredningssentralene HRS Sør og HRS Nord kaller ut i forbindelse med hendelser til sjøs. Dette mener vi verken blir verdsatt gjennom de årlige bevilgningene, eller gjennom omtale i Kystverkets og Fiskeri- og kystdepartementets rapporter og planer.

Årets bevilgning over statsbudsjettet på 43,3 millioner kroner dekker 10 % av Redningsselskapets driftsutgifter. Det er 30 millioner kroner mindre enn det Redningsselskapet trenger for å ivareta dagens oppgaver og videreutvikle rollen som førstelinje beredskap mot havarier og oljeutslipp langs hele norskekysten.

Emner

  • Kriser, konflikter

Kategorier

  • humanitær
  • redde liv
  • verne kystmiljøet
  • statsstøtte
  • redningsselskapet

-----

REDNINGSSELSKAPET er en humanitær, frivilig forening som ble stiftet i 1891. Formålet er å redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet og drive opplysnings- og forebyggende arbeid.

Redningsselskapet har 41 redningsskøyter stasjonret i hele landet. De siste ti årene har redningsskøytene reddet 350 mennesker fra den visse død. 

Kontakter

Frode Pedersen

Pressekontakt Redaktør/informasjonssjef 90722391

Tanja Krangnes

Pressekontakt Redaksjonssjef/kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 90737421

Eli Strand

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver/journalist Pressekontakt 90530485