Pressemelding -

Sammen om vern av kystens perle

Kragerø kommune har tatt initiativ til en kronerullingsaksjon for å skaffe en miljølekter til Redningsselskapets sjøredningskorps i Kragerø. Målet er å samle inn 1 million kroner til bygging og utrusting av en hurtiggående lekter, samt å finansiere de fem første årene med drift. Redningsselskapet bidrar med kompetanse og et system for hurtig fremføring og utlegging av lenser. Kragerø kommune lover å delta i driften, gjennom tilrettelagt plassering av lekteren, over fem år er dette verdt 125.000 kroner. Årlige driftsutgifter ut over dette er beregnet til ca. 75.000 kroner.

VIL BERGE SKJÆRGÅRDEN FRA OLJESØL - Vi ønsker at risikoen for tilgrisede svaberg og strender skal reduseres, slik at vi unngår å få ødelagt våre viktigste friluftsområder, sier Høyre-ordfører Kåre Preben Hegland i Kragerø. Han har lenge etterlyst raskere beredskap ved oljeutslipp fra skip eller industri, og mener at Redningsselskapets løsning med flytende oljeverndepoter som kan flyttes til et utslippssted i nærmere 30 knops fart, er en god akuttløsning. Også FrP i Kragerø støtter initiativet. - Kragerø kommune, som har en svært flott og sårbar kyst, vil være med å bidra for å få stasjonert en slik lekter i kommunen sin sammen med Redningsselskapet. Dette er veldig bra, men dette burde være et ansvar for storsamfunnet, men ikke for enkelt kommuner, sier Henriette Fluer.

- Fremskrittspartiet vil derfor følge denne saken videre opp overfor Fiskeri- og kystministeren for å forsikre oss om at disse miljølekterne svært raskt kommer på plass og blir en del av den totale oljevernberedskapen i Norge. En skikkelig oljevernberedskap er svært viktig og kan ikke hvile på hvorvidt en kommune har mulighet til å bidra eller ikke, sier Fluer.

GRUNDIG TESTING - For Redningsselskapet er det viktig å få prøvd ut lekterne i flest mulig forskjellige områder og situasjoner, og en plassering i Kragerø, knyttet til vår nye redningsskøyte ”UNI Kragerø” er kjempespennende, sier kommunikasjonssjef Ernst Larsen i Redningsselskapet.

Den første lekteren som blir bygd er allerede finansiert av shippingmannen Hans Herman Horn som tidligere har betalt for byggingen av flere redningsskøyter, men denne lekteren skal ha stasjon sammen med redningsskøyta på Hvaler. –Lekteren på Hvaler kommer til å være på plass straks isen går til våren. Men målet vårt er jo å ”teppebombe” kysten med slike lektere. Dersom de viser seg så effektive i bruk som erfaringene fra Sverige tyder på, så ønsker vi oss lektere tilknyttet til alle de 40 redningsskøytene langs kysten, sier Ernst Larsen. - Vi merker oss også at Kystverket er i ferd med å ta med slike lektere i sin planlegging av fremtidens beredskap, noe som er svært positivt, sier han.

VIL HA BIDRAG FRA DE SOM ELSKER KYSTEN - Nå er utfordringen å få finansiert bygging og utrusting av lekter til Kragerø-området. Spesielt de mange som lever at turismen og som selv har eiendommer i skjærgården. Miljølekteren vil definitivt gjøre at de kan sover tryggere om natta i visshet om at Redningsselskapet vil være raskt på pletten og begrense skaden før oljen får spredd seg for mye, sier ordfører Hegland. Kragerø kommune vil være pådriver lokalt i innsamlingsarbeidet – men de som har behov for å gi skal sette pengene rett inn på Redningsselskapets innsamlingskonto 5005.26.50000 - husk å merke overføringen med ”miljølekter Kragerø”.

INNEHOLDER 400 METER LENSER En lekter av den typen som Redningsselskapets sjøredningskorps i Kragerø kan håndtere er av samme størrelse som den det svenske sjøredningsselskapet bruker. Den tar normalt rundt 400 meter lenser og annet oljevernutstyr, og kommer til ulykkessted med en hastighet på nærmere 30 knop dersom den slepes av RS ”UNI Kragerø”. Den kan dermed komme 30 nautiske mil, eller vel 55 kilometer på en time, og dekker dermed store deler av Telemarks skjærgård innen en times utrykningstid. Lensene på miljølekteren er ment som en første innsats som holder på mest mulig oljesøl til større lenser kommer fra de interkommunale depotene.

Tilstede i Kragerø: Ordfører Kåre Preben Hegland (H) og 1. kandidat Henriette Fluer Kragerø Frp. Redningsselskapet v/Ernst Larsen, kommunikasjonssjef, Elisabeth Sverdrup, kommunikasjonsrådgiver og intern ansvarlig for innsamlingen i RS samt Jan Einar Johnsen leder RSRK Kragerø.

Related links

Emner

  • Kriser, konflikter

Kontakter

Frode Pedersen

Pressekontakt Redaktør/informasjonssjef 90722391

Tanja Krangnes

Pressekontakt Redaksjonssjef/kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 90737421

Eli Strand

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver/journalist Pressekontakt 90530485