Gå videre til innhold

Kontakter

Jørgen Bakke Fredriksen

Jørgen Bakke Fredriksen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver Pressekontakt 977 15 689
Kjersti Kristoffersen

Kjersti Kristoffersen

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 97697606

Nyheter om kildesortering i Oslo

Renovasjons- og gjenvinningstaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Haraldrudveien 20
0581 Oslo
Norge