Gå videre til innhold

Siste nytt

Energimontør i stolpe

Vidju og Ringerikskraft inngår intensjonsavtale om å fusjonere nettselskap

Energikonsernene Vidju og Ringerikskraft har signert intensjonsavtale om å fusjonere nettselskapene Føie og Hallingdal Kraftnett. Både Føie og Hallingdal Kraftnett er nettselskap med ambisjoner om å ta del i nettutviklingen fremover, og vi tror større enheter med sterkere fagmiljø, økt kompetanse og styrket beredskap står bedre rustet til å møte nye krav og utfordringer i årene som kommer.

Kontakter

Cathrine Olsen

Cathrine Olsen

Pressekontakt Konsernleder kommunikasjon 97112488

Om Ringerikskraft

Ringerikskraft er et energikonsern med 400 ansatte i sine 20 hel- og deleide selskap. Konsernet har hovedkontor og forretningsadresse på Hønefoss i Ringerike kommune. Konsernets virksomhetsområder er vannkraft, strømnett, entreprenør og energiløsninger.

Ringerikskraft
Hvervenmoveien 33
3511 Hønefoss
Norge