Gå videre til innhold
Foto: Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Blogginnlegg -

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Etter en høringsrunde hos Rogaland Teater, Museum Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Arkeologisk Museum (UiS), legger nå Stavanger kommune innholdet i Akropolis-visjonen til politisk behandling:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

Kommunedirektøren mener målene gir en felles forståelse av hva som er den ønskede utviklingen, og det er et viktig utgangspunkt for videre arbeid med konseptstudien. Visjonen er ambisiøs og inviterer til samarbeid og deltakelse. Dette vil samlet sett kunne skape engasjement for det videre arbeidet. Kommuneplanens satsingsområder gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss samsvarer godt med visjonens målsettinger.

Styrets høringsinnspill
Forslaget til visjonen tar opp i seg de viktige elementene rundt teatrets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet. Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger. 

Videre fremdrift
Visjonen behandles i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai og i Kommunalutvalget 25. mai 2021.

Den videre framdriften for Akropolis-visjonen vil bestå av tre parallelle prosesser:

  • Konseptstudie som grunnlag for valg av konsept for videre utvikling av Rogaland Teater og Stavanger Museum (MUST)
  • Arkeologisk Museum sine planer for nybygg
  • Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus

Les hele saksfremlegget til Stavanger kommune.

Related links

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater

Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge