Gå videre til innhold
Ledelsen ved Rogaland Teater og MUST står sammen om å  gjennomføre et mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon».
Ledelsen ved Rogaland Teater og MUST står sammen om å gjennomføre et mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon».

Pressemelding -

AKROPOLIS-VISJONEN - En felles fremtidig løsning for Museum Stavanger og Rogaland Teater

Museum Stavanger og Rogaland Teater har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon».

Vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende studien, og til samarbeidet med to av byens viktigste kulturinstitusjoner. Det er en kompleks oppgave som stilles, men vi håper å kunne vise hvordan en samordnet utbygging av ROT og MUST kan gi Akropolishøyden ny styrke og bli et levende kultursentrum i Stavanger.

Siv Helene Stangeland, Helen & Hard

Rogaland Teater trenger sårt bedre produksjons- og publikumsforhold. At anbefalingen i tidligere utredninger om et nytt teater nå leder oss til å se på muligheten for en felles visjon sammen med museet er en spennende mulighet.

Glenn André Kaada, Rogaland Teater

Vi er veldig glad for å ha fått med oss Helen&Hard i arbeidet med å utvikle en nyskapende mulighetsstudie som kan gi oss en unik mulighet til å re-etablere og nytenke bevaring og utvikling av både området og våre to kulturinstitusjoner. Dette bør ha kraft i seg til å bli byens store byutviklingsprosjekt frem mot byjubileet i 2025.

Siri Aavitsland, Museum Stavanger ( MUST)

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i mai 2019.

Kontaktpersoner:

Siri Aavitsland, administrerende direktør, Museum Stavanger

siri.aavitsland@museumstavanger.no

913 29 729

Glenn André Kaada, teatersjef, Rogaland Teater

kaada@rogaland-teater.no

926 63 162

Thomas Bendiksen, Prosjektleder Sceneskifte, Rogaland Teater

thomas@rogaland-teater.no

483 65 470

Siv Helene Stangeland, Helen & Hard

shs@hha.no

952 257 66

Emner

Pressekontakt

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge