Gå videre til innhold
Kraftfulle fremkommelighetstiltak

Dokument -

Kraftfulle fremkommelighetstiltak

Prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak (KFT) ble opprettet høsten 2012 som et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten og Ruter med formål å gi ny giv til arbeidet med fremkommelighet for buss og trikk i Oslo. I løpet av perioden 2013-2018 er over hundre planlagte tiltak kvittert ut, i tillegg er flere andre tiltak identifisert og gjennomført.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Kategorier

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Velkommen til Ruter AS!

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ruter AS
Dronningens g. 40
1030 Sentrum Oslo
Norge