Gå videre til innhold
Ruterfrokost - Fremkommelighet

Dokument -

Ruterfrokost - Fremkommelighet

Her er presentasjonene fra Sian Ambrose (Ruter), Robert Fjelltun (Ruter), Sarah Malling (Ruter) Sigrid Bøckman (BYM), Torunn Carlsson (BYM) og Bård Nordheim (Urbanet Analyse) fra frokostmøtet 17. januar, om fremkommelighet.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Kategorier

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Velkommen til Ruter AS!

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ruter AS
Dronningens g. 40
1030 Sentrum Oslo
Norge