Gå videre til innhold

​Opplev landets største elbussflåte på Nordens største ladeanlegg for elbuss

Dato 28 august 2019 10:00 – 12:00

Sted Alnabru bussanlegg, i Strømsveien 196-198

Ruter inviterer sammen med sine operatører Unibuss, Nobina og Norgesbuss til fremvisning av landets største elbussflåte på Nordens største ladeanlegg for elbuss.

Med 115 elbusser har Ruter den klart største elbussflåten i landet. Utslippsreduksjonen fra disse elbussene tilsvarer 3 500 dieselbiler.

Elbussene vil stå utstilt onsdag 28. august fra kl. 10.00 - 12.00 på Alnabru bussanlegg, i Strømsveien 196-198.


Det blir en markering på bussanlegget, med mulighet for å se:

  • Ni ulike elbusser i drift, fra fem forskjellige bussleverandører
  • Nordens største elbussanlegg, med kapasitet til å lade 30 elektriske leddbusser samtidig
  • Et stort antall elektriske leddbusser som blir ladet opp på anlegget

Det blir også anledning til å høre mer fra, og gjøre intervjuer med:

  • Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg: Ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Ruters bestiller av utslippsfri kollektivtransport.
  • Leder av hovedutvalget for Samferdsel i Akershus Solveig Schytz: Ansvarlig for kollektivtrafikken i Akershus og Ruters bestiller av utslippsfri kollektivtransport.
  • Teknologiansvarlig Marius Gjerset i Zero: Pådriver for å få fortgang i utslippsfrie løsninger i transportbransjen nasjonalt.
  • Plandirektør Snorre Lægran og leder for materiell og anlegg Jon Stenslet i Ruter: Leder an i anskaffelse av elbusser, og skal sikre 100 prosent utslippsfritt materiell i 2028.
  • Administrerende direktør Øystein Svendsen i Unibuss: Ansvarlig for elbussdriften på de tunge bylinjene 20, 21, 37 og 54 og Nordens største ladeanlegg.
  • Administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina: Drifter både linje 31, som er landets tyngste busslinje med 50 000 daglige passasjerer, og den største regionlinjen i landet, som er linje 100 på Romerike med elbusser fra Kina.
  • Administrerende direktør i Norgesbuss Atle Rønning: Første ute med grønne elbusser og satser helelektrisk på linje 60

Programmet på Alnabru er todelt, med taler fra scenen etterfulgt av fremvisning av busser og ladeanlegg. Det er mulighet for intervjuer og demonstrasjon av ladesystemene.

Bussoperatørene vil ha utstilt sine ulike elbusser som kjører i Oslo og Akershus.

Slik reiser du til Alnabru

Det er mulig å ta busslinje 100 fra Oslo bussterminal. Gå av på holdeplassen Fjellhus. Bussen går hvert tiende minutt, og tar 12 minutter. Det er mulig å sitte på med en elbuss fra Alnabru til Oslo Kongressenter klokken 12.00.

Markeringen inngår i den nordiske konferansen om utslippsfrie busser som pågå 28. og 29. august i Oslo, i regi av Zero, Kollektivtrafikkforeningen og Ruter.

Mer om konferansen: https://kollektivtrafikk.no/konferanse-utslippsfrie-busser-i-oslo/

Spørsmål om arrangementet kan rettes til: gro.janborg@ruter.no, 46409349

Fint å få beskjed om du stiller.

Velkommen til lansering av landets største elbussflåte på Alnabru!

Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Relaterte nyheter