Gå videre til innhold
Den pågående elektrifiseringen av bussflåten gjør at vi må forholde oss til nye verdikjeder og aktører, hør mer om dette på Ruterfrokost 26.9.
Den pågående elektrifiseringen av bussflåten gjør at vi må forholde oss til nye verdikjeder og aktører, hør mer om dette på Ruterfrokost 26.9.

Ruterfrokost: Bærekraftige verdikjeder for buss – et felles ansvar

Dato 26 september 2019 08:00 – 09:45

Sted Dronningens gate 40, heis eller trapp til resepsjonen i 4. etg.

Ruters har i bærekraftstrategien mål om å stille høye krav til bærekraft og anstendige arbeidsforhold i hele vår verdikjede. Den pågående elektrifiseringen av bussflåten gjør at vi må forholde oss til nye verdikjeder og aktører. For å stille gode og effektive krav er vi avhengig av nyansert innsikt og tett dialog med industrien. 

I sommer har Ruter derfor gjennomført en kartlegging av verdikjedene til dagens busspark for å identifisere potensielle utfordringer og risikoer. På dette frokostmøtet vil vi presentere hovedfunn fra kartleggingen, og vi får innlegg fra flere som jobber aktivt med oppfølging. Det blir innlegg fra Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty, Peter Danielsson og Tom-Erik Tjosås i Volvo, leder for strategi i Ruter, Frode Hvattum og miljøkoordinator Kristin Holter i Ruter. Vi avslutter med en paneldebatt om hva Ruter og våre leverandører kan gjøre for å sikre anstendige arbeidsforhold og bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden, et felles ansvar.

Frokost (og kaffe!) serveres fra klokken 07.45.

Vel møtt!


Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518