Gå videre til innhold
Seksjonsleder Kaisa Froyn fra Statens vegvesen (f.v.), Avdelingssjef Maja Cimmerbeck fra Bymiljøetaten, Direktør for mobilitetstjenester Endre Angelvik fra Ruter, Jarle Frøshaug fra Move About AS og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.
Seksjonsleder Kaisa Froyn fra Statens vegvesen (f.v.), Avdelingssjef Maja Cimmerbeck fra Bymiljøetaten, Direktør for mobilitetstjenester Endre Angelvik fra Ruter, Jarle Frøshaug fra Move About AS og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Pressemelding -

Filipstad Mobilitetspunkt åpnet i dag

Toårig prøveprosjekt stiller miljøvennlige fremkomstmidler til disposisjon for å redusere privatbilbruk og utforske reisendes behov.

Mandag formiddag ble Oslos første mobilitetspunkt åpnet på Filipstad ved Aker brygge. På en parkeringsplass ved Filipstadveien 5 står stasjonsbaserte elsykler, elsparkesykler og elbiler nå til døgnåpen disposisjon for befolkningen, som supplement til andre former for transport i byen. Tilbudet skal gjøre det lettere for flere å ta seg rundt i Oslo uten å trenge egen privatbil.

Prosjektet er realisert av Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune, som del av satsingen «Smartere Transport i Oslo-regionen».

− Tidligere denne måneden la byrådet fram en klimastrategi. Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby, og det nye mobilitetspunktet ved Filipstad vil gjøre det lettere for flere Oslofolk å ta seg rundt i byen på en effektiv og miljøvennlig måte. Det gir renere luft og en hyggeligere by for oss alle, uttaler byrådsleder Raymond Johansen i forbindelse med åpningen.

Skal undersøke behov

Ved siden av å redusere bruk av privatbil har Filipstad Mobilitetspunkt et annet sentralt formål: Gjennom prosjektperioden på to år skal reisendes bruk av fremkomstmidlene analyseres for å avdekke bruksmønstre og preferanser. Økt kunnskap om folks reisevaner i urbane områder er nyttig i planleggingen av fremtidens mobilitetstilbud i Oslo-området.

− Aldri før har flere reist med sykkel, elbil eller kollektivtransport i Oslo, og dette er fremdeles bare begynnelsen. Vi gjennomfører nå det største kollektivløftet siden T-banen ble bygget etter krigen, med nye trikker, flere elbusser, 5-minuttsavganger på T-banen og ny T-banelinje til Fornebu. I dag åpner vi Oslos første mobilitetspunkt, som vil gjøre det enda lettere å reise miljøvennlig, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Ønske om grønn aktivitet

Området hvor mobilitetspunktet står er regulert for utbygging om to år. I stedet for å la området stå tomt frem til da, ønsket grunneier Oslo Havn å bruke de to årene frem til byggestart på å skape «grønn aktivitet» på området.

Filipstad Utvikling fikk ansvar for å hente inn aktører til dette. Ruter ble invitert til å ta en sentral rolle i prosjektet, og det ble besluttet å bruke området til å pilotere mobilitetspunkt-konseptet i samarbeid med Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Move About AS ble invitert av Filipstad Utvikling og står for leveranse av fremkomstmidlene.

Emner


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Velkommen til Ruter AS!

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ruter AS
Dronningens g. 40
1030 Sentrum Oslo
Norge