Gå videre til innhold

Pressemelding -

Har evaluert trikketiltak i ny rapport

På oppdrag fra byrådet har Ruter, i tett samarbeid med Sporveien, gjort en systematisk gjennomgang og evaluering av tidligere foreslåtte trikketiltak for å utrede hvordan trikketilbudet i Oslo bør utvikles videre.

Prosjektgruppen har hatt bred kollektivtrafikkfaglig sammensetning. De ulike tiltakene har vært vurdert ut fra effekt for miljø og byutvikling, markedsbehov og kundetilfredshet, kapasitet og systemeffekter og økonomiske konsekvensene ved tiltaket.

Trikk som hovedalternativ

Totalt er 13 tidligere foreslåtte strekninger vurdert i denne utredningen. En viktig del av arbeidet har vært å peke ut strekninger der det anbefales å arbeide med trikk og sortere ut trikketiltak i Oslo som ikke lenger anbefales videreført.

– Strekningene som bør prioriteres er de hvor det er nødvendig å få på plass et tilbud til kundene som har høy kapasitet, hyppig frekvens og med en kvalitet som er nødvendig som del av hovedkollektivnettverket i Oslo, sier Snorre Lægran, plandirektør i Ruter.

Godt bilde av nytten

Rapporten konkluderer ikke med at det er «ja til trikk» på de prioriterte strekningene, men for tiltakene som havner øverst på listen anbefales det å arbeide videre med trikk som hovedalternativ. Dette gjelder trikk på Ring 2 og trikk til Tonsenhagen.

Rapporten fins her: https://ruter.no/contentassets/72969ccc44ee4e3392f...


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518