Gå videre til innhold
Foto: Ruter As / Redink, Oda Hveem
Foto: Ruter As / Redink, Oda Hveem

Pressemelding -

Helsemyndighetene anbefaler bruk av munnbind når det er vanskelig å holde avstand

Helsemyndighetene anbefaler nå bruk av munnbind i kollektivtrafikken til, fra og i Oslo når mange reiser og det er vanskelig å opprettholde avstand. Anbefalingen er at du har med deg munnbind når du reiser med oss, og at du tar det på dersom du ikke kan opprettholde anbefalt avstand. Anbefalt avstand er 1 meter, ansikt til ansikt. Anbefalingen om bruk av munnbind gjelder for alle over barneskolealder, fra mandag 17. august og i to uker.

Generelt kan man reise uten å ha på munnbind, så lenge man følger myndighetens råd om å holde avstand, opprettholde god hånd- og hostehygiene, ikke reise når man er syk eller mistenker smitte og følger Ruters retningslinjer. Helsemyndighetene anbefaler at du bruker munnbind hvis du må reise med kollektivtrafikken, og ikke kan holde en meter avstand til andre.

Ikke reis med mindre du må, hold avstand, vis hensyn og ta med munnbind

Ruter forholder seg til gjeldende smittevernsveileder for kollektivtrafikk og anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

- Sammen med førerne og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør vi alt vi kan for å være med å begrense smitte. Vi ber nå alle følge anbefalingen om å bruke munnbind i situasjoner der myndighetene mener man skal det, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

- Samtidig vil jeg si, det aller viktigste nå er at ingen reiser kollektivt med mindre de må. Vi kjører så mange avganger vi klarer, men hvis alle skal reise som normalt klarer vi ikke opprettholde avstandsreglene. Det er derfor svært viktig at de som kan velger sykkelen eller går, og at man spør seg selv om kollektivreisen som planlegges faktisk er nødvendig eller ikke, sier Bernt Reitan Jenssen.

Alle må vise hensyn og ta ansvar

Det er passasjerenes eget ansvar å følge myndighetenes anbefalinger om smittevern, også om bord i kollektivtrafikken. Ruter har ansvar for at det samlede kollektivtilbudet er forsvarlig, men kontrollerer ikke og kan ikke ta ansvar for overskridelser på enkelte avganger. Dersom det ikke er plass, så oppfordres folk til å gå av og vente på neste avgang. Førernes ansvar er å kjøre transportmiddelet. Vi oppfordrer passasjerene til å følge sjåførenes anvisninger.

- Vi er ikke i en normalsituasjon. Ruter er opptatt av at kollektivtrafikken skal kunne kjøres på en trygg måte og at smittevernreglene overholdes, både for de som må reise og de ansatte. Jeg vil understreke at det påhviler hver enkelt et ansvar å følge myndighetenes regler og anbefalinger, vi må ta hensyn til hverandre og følge retningslinjene nå, sier Reitan Jenssen.

De viktigste retningslinjer fra Ruter for kollektivtransporten nå er at du:

1. Ikke reiser med mindre du må - bruk sykkel eller gå

Hvis du må reise med kollektivtrafikken, er det viktig at du:

2. Unngår å reise når mange skal samme vei - enten det er til og fra jobb eller på fritiden

3. Holder anbefalt avstand og bidrar til at dere sprer dere godt om bord

4. Bruker munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene. Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlatt området med trengsel. Dette gjelder kun for barn fra ungdomsskolealder og eldre.

5. Ikke reiser kollektivt hvis du er syk eller mistenker smitte

Fortsatt gult tiltaksnivå for kollektivtrafikken

Det er helsemyndighetene som til enhver tid gjør vurderingene knyttet til smittevern. Helsedirektoratet angir i veilederen «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)» en gradering av smittevernstiltak i kollektivtrafikken basert på en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt tiltaksnivå. Nivået er fremdeles satt til gult.

Ruter tolker og følger råd og anbefalinger fra myndighetene, og vil fortløpende fortsette med tiltak og justere tiltak ut ifra situasjonen vi til enhver tid står i, og basert på nevnte tiltaksnivå.

Ruters tiltak og oppdaterte retningslinjer fins her: https://ruter.no/nyheter/reiserad/?id=14863

Veileder for «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)» her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19V

Emner


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518