Gå videre til innhold
Foto: Ruter/Placebo Effects as
Foto: Ruter/Placebo Effects as

Pressemelding -

​Norconsult skal optimalisere ny T-banetrasé

På oppdrag for Ruter, i samarbeid med Sporveien, skal Norconsult vurdere og optimalisere trasé for ny T-banetunnel, vurdere stasjonsplasseringer på Bislett og Grünerløkka samt påkoblinger til eksisterende T-banenett.

Oppdraget er et delprosjekt i arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutredning og forprosjekt for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av ett år, med oppstart i august 2020 og en fastpris på 12 millioner kroner.

Oslo Bystyre vedtok i 2019 å legge traséen fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen til grunn for det videre arbeidet. Den nye T-banetunnelen planlegges koblet til eksisterende T-banenett på Majorstuen, Stortinget og ved Ensjø. Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum vil gi mulighet til å øke frekvensen og tilby flere avganger på eksisterende og nye grenbaner i hele T-banesystemet. Nye stasjoner vil bidra til mer effektivt samspill mellom T-bane, buss og trikk.

− I delprosjektet skal vi undersøke hvordan trasévalget kan optimaliseres. Vi skal søke etter de beste løsningene for kundene, samtidig som vi skal begrense ulempene i anleggsperioden og velge gode løsninger for byen. Kostnadene ved utbyggingen vil vi også se nærmere på. Vi er glade for å ha knyttet til oss en dyktig rådgiver til dette arbeidet, forteller Halvor Jutulstad, senior prosjektleder i Ruter.

Norconsult har tidligere utarbeidet KVU Oslo-Navet, en konsekvensutredning for utviklingen av fremtidens kollektivtransportsystem i Oslo-området.

– Vi gleder oss til videre samarbeid med Ruter og Sporveien i et arbeid som vil gi stor samfunnsmessig verdi for alle som bor og jobber i Oslo, sier Sigurd Rugsland, direktør for Samferdsel i Norconsult.

Det faglige grunnlaget som utarbeides i dette delprosjektet skal dokumenteres på en måte som gjør at det er enkelt å bygge videre på i de neste fasene.

Emner

Kategorier


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Kontakter

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518

Velkommen til Ruter AS!

Ruter er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Ruter AS
Dronningens g. 40
1030 Sentrum Oslo
Norge