Gå videre til innhold
Foto: Ruter/Placebo Effects as
Foto: Ruter/Placebo Effects as

Pressemelding -

​Norconsult skal optimalisere ny T-banetrasé

På oppdrag for Ruter, i samarbeid med Sporveien, skal Norconsult vurdere og optimalisere trasé for ny T-banetunnel, vurdere stasjonsplasseringer på Bislett og Grünerløkka samt påkoblinger til eksisterende T-banenett.

Oppdraget er et delprosjekt i arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutredning og forprosjekt for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av ett år, med oppstart i august 2020 og en fastpris på 12 millioner kroner.

Oslo Bystyre vedtok i 2019 å legge traséen fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen til grunn for det videre arbeidet. Den nye T-banetunnelen planlegges koblet til eksisterende T-banenett på Majorstuen, Stortinget og ved Ensjø. Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum vil gi mulighet til å øke frekvensen og tilby flere avganger på eksisterende og nye grenbaner i hele T-banesystemet. Nye stasjoner vil bidra til mer effektivt samspill mellom T-bane, buss og trikk.

− I delprosjektet skal vi undersøke hvordan trasévalget kan optimaliseres. Vi skal søke etter de beste løsningene for kundene, samtidig som vi skal begrense ulempene i anleggsperioden og velge gode løsninger for byen. Kostnadene ved utbyggingen vil vi også se nærmere på. Vi er glade for å ha knyttet til oss en dyktig rådgiver til dette arbeidet, forteller Halvor Jutulstad, senior prosjektleder i Ruter.

Norconsult har tidligere utarbeidet KVU Oslo-Navet, en konsekvensutredning for utviklingen av fremtidens kollektivtransportsystem i Oslo-området.

– Vi gleder oss til videre samarbeid med Ruter og Sporveien i et arbeid som vil gi stor samfunnsmessig verdi for alle som bor og jobber i Oslo, sier Sigurd Rugsland, direktør for Samferdsel i Norconsult.

Det faglige grunnlaget som utarbeides i dette delprosjektet skal dokumenteres på en måte som gjør at det er enkelt å bygge videre på i de neste fasene.

Emner

Tags


Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Viken (tidligere Akershus fylkeskommune, 40 %). Totalt var det 398 millioner påstigninger i området vi dekker i 2019. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518