Gå videre til innhold
På vegne av Ruter mottok administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i dag Ipsos omdømmepris for 2019. Foto: Ipsos Norge
På vegne av Ruter mottok administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i dag Ipsos omdømmepris for 2019. Foto: Ipsos Norge

Pressemelding -

Omdømmepris til Ruter

Ipsos undersøker omdømmet til de 100 største bedriftene i Norge og tildeler omdømmeprisen for 2019 til Ruter. 

– Denne prisen er en anerkjennelse til alle ansatte i Ruter og de om lag 5500 medarbeidere i over 20 selskaper, samt eierne våre – Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som hver dag står på for at alle som bor i Oslo og Akershus skal ha et godt og pålitelig kollektivtilbud.Tusen takk for tilliten, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Ipsos har gjennomført den kjente profil undersøkelsen i snart over 28 år hvor omdømmet til norske etater, organisasjoner og bedrifter måles. Omdømmet til de 100 største bedriftene i Norge undersøkes, og en jury tildeler omdømmeprisen for 2019 til Ruter. 

Kollektivtrafikk og transport er en viktig del av folks liv, og veksten vi har sett de siste årene er først og fremst befolkningens fortjeneste. Ruters kunder parkerer bilen, tar kollektivtilbudet i bruk og bidrar til å redusere utslipp.

– Fremover skal vi fortsette å levere, øke innsatsen, jobbe videre for å oppnå ambisjonen om nullutslipptrafikk og jobbe hardt for å møte forventningene til eksisterende og nye kunder, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Ipsos omdømmepris er en anerkjennelse til alle som jobber i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Her er administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, sammen med Nathalie Warembourg, daglig leder i Ipsos Norge og Jan Behrens, ansvarlig for omdømme i Ipsos Norge. Foto: Ipsos Norge

Her er juryens begrunnelse:

Ruter får prisen fordi de over flere år kan vise til tydelig positiv utvikling av omdømmet. Vi legger vekt på at Ruter gjennom de siste seks årene har oppnådd en betraktelig forbedring av sitt omdømme i befolkningen i Oslo og Akershus og har lykkes å flytte negative holdninger til positive.

77 % av befolkningen i Oslo og Akershus har et positivt totalinntrykk av Ruter. Det ville brakt Ruter blant de fem beste bedriftene i landet, dersom nivået hadde vært gjeldende for hele befolkningen.

I perioden fra 2012 har andelen negative falt fra 18% til 6% i 2019, noe som viser at man i stor grad har lykkes å endre oppfatningen om Ruters virksomhet. Tatt i betraktning økningen i behovet for kollektivtransport i hovedstadsregionen og generelle økte forventninger til kollektivtrafikkselskapenes tjenestekvalitet og leveranser, mener vi Ruters prestasjoner er imponerende.

Ruter har spesielt gode resultater på faktoren miljøbevissthet der hele 74% i Oslo og Akershus har et meget eller ganske godt inntrykk.

Når vi også ser at kun 12% av befolkningen i Oslo/Akershus svarer «hverken godt eller dårlig inntrykk» eller «Vet ikke», mener vi at Ruters virksomhet har en sterk, positiv forankring i denne delen av Norges befolkning og utfører sitt samfunnsoppdrag på en god måte. 

Emner

TagsRuter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 387 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2018. På https://barekraft.ruter.no/ kan du lese mer om hvordan vi, sammen med våre operatører og samarbeidspartnere, jobber med bærekraft.

Pressekontakt

Pressevakt

Pressevakt

Pressekontakt 400 01 518