Gå videre til innhold

Pressemelding -

Fredsprisvinner Santos møtte nordmenn bak fredsprismedaljen i Rettferdig gull

Årets fredspris en dobbel seier for Colombia
Fredsprisvinner Santos møtte nordmenn bak fredsprismedaljen i Rettferdig gull

Oslo, 12. desember 2016 – I går møtte årets fredsprisvinner Juan Manuel Santos for første gang de norske initiativtakere bak valget om å produsere fredsprismedaljen i Rettferdig gull. Dette skjedde på Nobels fredssenter i Oslo, etter åpningen av Fredsprisutstillingen «Hope over fear», som er en utstilling om president Santos og det colombianske folkets kamp for fred. Til stede var også representanter for gruvearbeiderne i landet, hvor gullet i fredsprismedaljen også kommer fra.

Årets Nobels fredsprismedalje, som er preget på Det Norske Myntverk på Kongsberg, er en dobbel seier for Colombia. Ikke bare ble den tildelt landets president Juan Manuel Santos, men den er også produsert i Rettferdig gull fra to småskala-gruveselskaper i nettopp Colombia. Det Norske Myntverket og eieren Samlerhuset er, sammen med organisasjonen Alliance for Responsible Mining (ARM), initiativtakere bak dette prosjektet, som skal forbedre gullgruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning.

Gullet i årets medalje kommer i så måte fra to forbilledlige gruvekooperativer i Colombia; Coodmilla i La Llanada, og Cooperativa Agrominera de Íquira, i Huila-regionen. La Llanada-området ble eksempelvis svært hardt rammet av den væpnede konflikten i landet, og det er derfor av symbolsk viktighet at de er del av dette viktige øyeblikket i historien. Områdets gruvearbeidere, deres familier og lokalsamfunnet for øvrig er blant de som har fått føle dens voldelige historie sterkest på kroppen.

Gullutvinning er en svært viktig inntektskilde i Colombia, som for mange andre fattige samfunn i Latin-Amerika, Afrika og Sydøst- Asia. 85-90 % av gullet som utvinnes i verden i dag kommer fra større gruver som er regulert av nasjonale og internasjonale normer og reguleringer. De resterende 10-15 % kommer imidlertid fra småskalagruver, og her jobber mer enn ti millioner mennesker eller rundt 90 % av alle verdens gruvearbeidere. I disse gruvene ligger det større utfordringer, med hensyn til arbeidsforhold og miljøbelastning.

Småskalautvinningen skjer ofte for hånd, under vanskelige forhold. Jobben utføres av gruvearbeidere som graver, hakker og vasker frem gull i en prosess som også involverer bruk av kvikksølv, hvilket er svært farlig for både dem selv og omgivelsene. Virksomheten mangler ofte tillatelse fra myndighetene, noe som gjør levebrødet til millioner av mennesker ytterst problematiske.

De norske initiativtakerne håper nå at eksemplet som statueres gjennom årets fredsprismedalje skal gi et kraftig signal verden over som på sikt vil endre måten småskalagruvene drives.

– Initiativet gjelder ikke bare fredsprismedaljen, årets vinner eller vår egen virksomhet. Vi ønsker økt fokus på hvilket gull som benyttes av mynt- og medaljebransjen, og at stadig flere aktører vil benytte seg av sertifisert gull fra små gruver. På denne måten kan arbeidsforholdene gradvis forbedres for de som jobber der, og miljøet spares, sier administrerende direktør i Samlerhuset og eier av Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa.

– Årets fredspris er en dobbelt seier for Colombia, og en stor anerkjennelse for verdens gruvearbeidere i deres kamp for en rettferdig og ansvarlig gullutvinning. Initiativet viser også at det er fullt mulig å sertifisere gull fra småskalagruver, og dermed påvirke hele lokalsamfunn i en positiv retning. Ansvarlig gruvevirksomhet kan spille en viktig rolle i den colombianske fredsprosessen, spesielt i landlige områder. Vi er svært takknemlige for at Det Norske Myntverket og eier Samlerhuset, hjelper oss i å skape oppmerksomhet rundt dette, samt bringe positive endringer inn i gruveindustrien. De statuerer et sterkt og godt eksempel som vi håper andre vil etterfølge, sier styreleder i Alliance for Responsible Mining (ARM), Yves Bertran.

- Freden avhenger av alle colombianere, og vi må jobbe for den hver dag av vårt liv. Fredsprisen demonstrerer at Colombia kan oppnå store ting. Jeg og alle gruvearbeidere i landet vil gratulere vår president Santos med denne historiske seieren, og det samme til de sertifiserte gruvene fra La Llanada og Iquira, hvor gullet i årets medalje kommer fra. Symbolikken i dette er svært sterk, sier Daniel Riascos, sjef for gruvekooperativet Coodmilla (La Llanada). 

Emner

Kategorier


Om Det Norske Myntverket

Det Norske Myntverket ble grunnlagt i 1686 som Den Kongelige Norske Mynt på Kongsberg, og er i dag landets nest eldste produksjonsbedrift. Myntverket var opprinnelig en del av Kongsberg sølvverk med formål om å lage mynt av sølvet. Ble overført til Norges Bank i 1962. I 2003 solgte Norges Bank sine aksjer til Samlerhuset AS og det statlige finske myntverket. Deretter skiftet selskapet i 2004 navn til Det Norske Myntverket. I 2015 kjøpte Samlerhuset tilbake den finske andelen av selskapet, og sørget som eneeiere dermed for at myntverket var tilbake i helnorsk eie. Myntverket preger all norsk mynt, og har lange tradisjoner som mynt-, medaljeprodusent både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har produsert Nobels fredspris siden den aller første ble utgitt i 1902, med design av billedhuggeren Gustav Vigeland. I 2015 etablerte Det Norske Myntverket et samarbeid med organisasjonen «Fairmined» som sikrer rettferdig gullutvinning i småskalagruver, og har siden vært Fairmined-sertifisert. http://www.myntverket.no

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 400 ansatte, og omsatte for NOK 1,2 mrd. i 2015. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.www.samlerhuset.no.

Om Alliance for Responsible Mining (ARM)
The Alliance for Responsible Mining (ARM) er en global organisasjon som ble grunnlagt i 2004. ARM jobber for bærekraftig utvikling av små foretak innen gruvedrift, med et verdensomspennende nettverk av eksperter og samarbeidspartnere. Organisasjonen har grunnverdier rotfestet i sosial rettferdighet og miljømessig ansvar, og legger det til grunn for hele virksomheten. ARM har utviklet «Fairmined», en standard for gull og andre edle metaller, og eier Fairmined-stempelet, et registrert varemerke som garanterer for at produktet har levd opp til våre krav. For mer informasjon, se http://www.responsiblemines.org og http://www.fairmined.org

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Samlerhuset

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 600 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2020. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlerglede og å formidle historie gjennom samleobjekter.

www.samlerhuset.no I www.samlerhuset.blog I www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Samlerhuset Norge AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen