Pressemelding -

Hjemmefrontmuseet får tungtvann fra 2. verdenskrig

Med krigshelten Leif Tronstads sønn til stede, fikk Norges Hjemmefrontmuseum i dag overlevert deler av det legendariske tungtvannet fra en av Norgeshistoriens mest kjente sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig.

Tungtvannet ble overlevert fra Samlerhusets styreformann og grunnlegger, Ole Bjørn Fausa, og er hentet opp fra 430 meters dyp på Tinnsjøen, nær Vemork. Det var Samlerhusets styreleder og grunnlegger Ole Bjørn Fausa som stod for overleveringen, og tilstede var også Leif Tronstad Jr., sønn av motstandshelten Leif Tronstad fra Vemork/tungtvannsaksjonene. Direktør for Norsk Hjemmefrontmuseum, Ivar Kraglund, mottok tungtvannet, som nå vil stå til utstilling på museet.

Tungtvannssabotasjen
Historien om tungtvannet er særdeles dramatisk, og betegnes av flere som avgjørende for hvordan krigen endte: Dampfergen DF Hydro skulle frakte tyskernes tungtvann til Tyskland fra Norge, og første del av turen gikk over Tinnsjøen v/Vemorkfabrikken i Telemark. Motstandsbevegelsen derimot, hadde andre planer, og sendte fergen med tungtvannet, 14 nordmenn og fire tyskere ned til 430 meters dyp i et inferno av flammer. Bomben var timet slik at den eksploderte akkurat da fergen var over innsjøens dypeste punkt. Slik forhindret motstandsbevegelsen etter all sannsynlighet at nazistene fikk tak i tungtvann for å produsere atombomben.

Til stede under dagens tungtvannsoverrekkelse var Leif Tronstad Jr, sønn av en av Norges mest sentrale enkeltpersonen i forhold til planlegging og gjennomføring av spesialoperasjoner under andre verdenskrig. I krigens første fase drev Tronstad Sr. etterretningsarbeid. Han fattet tidlig mistanke ved tyskernes tungtvannskjøp og kontaktet den britiske etterretningen. Etter fare for å bli avslørt og arrestert, måtte han i 1941 flykte til Storbritannia, hvor han raskt ble involvert i oppbyggingen av kompani Linge og planleggingen av tungtvannsaksjonene. Tronstad ble i kraft av sine posisjoner og personlighet den som ledet planleggingen av aksjonene mot tungtvannet etter at det britiske forsøket med glidefly hadde mislyktes. Det hersker enighet om at tungtvannssabotasjen ikke ville forløpt slik den gjorde uten ham.

Gir til historieinteresserte og til norske museer
I tillegg til å gjøre tungtvannet tilgjengelig for historieinteresserte nordmenn ved å dele opp og gi det bort i små porsjoner, har Samlerhuset også valgt å gjøre tungtvannet tilgjengelig for publikum ved å gi bort beholdere til tolv utvalgte norske museer. Norges Hjemmefrontmuseum er det første av disse.

- Mange samlere har 2. verdenskrig som sitt største interesseområde, og jeg regner med mange av disse vil sikre seg sin egen porsjon av det originale tungtvannet. I tillegg synes vi det er viktig å sikre at fremtidige generasjoner også gjøres kjent med historien. Ved å gjøre tungtvannet tilgjengelig for flere norske museer håper vi å bidra til å spre kunnskapen om norsk motstandskamp, forteller styreformann og grunnlegger av Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa.

Lokalisert i 1993
I 1993 lokaliserte norske undervannsentusiaster vraket etter DF Hydro, og etter avtale med Hydro ASA fikk de tillatelse til å hente opp tungtvannstønner som lå mellom 60 og 70 meter fra fergen. Også i 2004 ble det hentet opp en tønne tungtvann for forskningsformål. 12 år senere, i 2016 ble Samlerhuset tilbudt tungtvannet som de senere år hadde stått på lager i en garasje. Bedriften kjøpte en tønne med det originale tungtvannet og delte det opp i 5 ml store ampuller, samt større versjoner til museene.

- For oss er det viktig at historien og kunnskapen om Norge under 2. verdenskrig bevares og formidles, sier Fausa.

Emner

 • Bibliotek, museum

Kategorier

 • ww2
 • krigen
 • krigshelt
 • museum
 • historieformidling
 • historie
 • ivar kraglund
 • df hydro
 • tinnsjø
 • tinnsjøen
 • kompani linge
 • nazister
 • motstandsbevegelsen
 • verdenskrig
 • andre verdenskrig
 • tungtvannsaksjonen
 • telemark
 • tronstad
 • vemork
 • tungtvann
 • samlerglede
 • ole bjørn fausa
 • 2. verdenskrig

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 14 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2015. Selskapet har kontorer i Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100% norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

.

www.samlerhuset.no

www.samlerhuset.com

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945