Gå videre til innhold
Krigsseilerregisteret åpnes for offentligheten

Pressemelding -

Krigsseilerregisteret åpnes for offentligheten

Oslo, 19. januar 2016 – Arbeidet med å samle inn alle historiene til norske krigsseilere som deltok under andre verdenskrig har pågått i lang tid. I samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening/sjohistorie.no, var det Samlerhuset som i 2014 tok initiativet til et komplett, digitalt register. I dag gjøres krigsseilerregisteret tilgjengelig for allmennheten, og folket kan søke i både navn og dramatiske historier fra krigsårenes sjøfarere.

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt register for alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945. Initiativtaker Samlerhuset, i tett samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening/sjohistorie.no, inviterte det norske folk på dugnad i 2014 med oppfordring til å dele sine historier. Samlerhuset garanterte 1,5 millioner kroner til oppstart av arbeidet.

Ved lanseringen 19. januar vil registeret inneholde ca. 6.000 navn, og målet er at så mange som mulig av de over 30.000 norske krigsseilerne skal inn. Markeringen av offentliggjøringen vil foregå på Oslo Sjømannsforening, der blant annet Jon Michelet vil være tilstede.

– Dagen i dag er en stor merkedag for både krigsseilerne og deres etterkommere, så vel som alle som er interessert i denne viktige delen av historien da verden var i krig. Krigsseilerne var trolig de nordmenn som hadde størst påvirkning på de alliertes seier over Hitler. Opprettelsen av dette registeret er langt på overtid, og burde vært startet for lenge siden. Vi skal likevel gjøre alt vi kan for å få det så komplett som mulig, sier administrerende direktør i Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa.

En skamplett i Norges historie
Uretten de norske krigsseilerne og deres familier opplevde etter andre verdenskrig var enorm. Mangelen på heder og ære har i ettertid blitt omtalt som en av de store skamplettene i Norges historie. Man vet at over 30.000 nordmenn deltok til sjøs. Dersom man tar med alle krigsseilerne som seilte i nasjonalt og internasjonalt farvann kan antallet fort stige opp til 40.000 i perioden 1940-45, hvorav rundt 3.800 omkom i tjeneste. De fleste krigsseilerne er nå døde, og mange av deres historier kan dermed gå tapt. Over 70 år senere, og alt for lang tid etter, finner nå et oppgjør med historien sted.

Oppretter Norsk senter for krigsseilerhistorie
Initiativtaker Samlerhuset garanterte midler for oppstart av prosjektet, og har også bidratt med å samle inn en rekke historier gjennom en landsdekkende kampanje i sosiale medier. I statsbudsjettet 2016 ble det bevilget 1,5 millioner kroner til å etablere Norsk senter for krigsseilerhistorie, som en årlig bevilgning for videre drift. Det er fra dette senteret Stiftelsen Arkivet skal drifte Krigsseilerregisteret, i tett samarbeid med Lillesand Sjømannsforening samt andre norske sjømannsforeninger. Det skal også foregå forskning, dokumentasjon og formidling av krigshistorien.

– Gjennom årenes løp har det vært mange regionale initiativ, ildsjeler og organisasjoner som har bidratt til å registrere krigsseilere, men det har manglet en felles koordinering mot et nasjonalt og tilgjengelig register. Det er gledelig å se at vårt opprinnelige initiativ nå har nådd helt opp til regjeringen, og at en fremtidig drift og ivaretakelse av Krigsseilerregisteret er sikret, sier administrerende direktør i Samlerhuset, Ole Bjørn Fausa.

Historiene samles i en database tilgjengelig for alle. Her vil det fra i dag være mulig å søke opp hver enkelt krigsseiler. Hver seiler får sin egen hjemmeside i registeret, og det vil være mulig å innhente informasjon om seilernes omfattende historie, alt fra hvor vedkommende seilte til hvilke utmerkelser som er tildelt.

Registeret skal inneholde oversikt over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945. Det inkluderer perioden 1939-1940 når Norge var nøytralt gjennom utenlandsflåten Nortraship, og hjemmeflåten under okkupasjonen 1940-1945. Etter hvert skal nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte for allierte og nøytrale handelsskip, inkluderes. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og hjemmeflåten registreres.

Registeret vil være tilgjengelig på www.krigsseilerregisteret.nofra i dag.

Vedlegg til pressemeldingen: Høyoppløselig bilde til bruk for media. Fra venstre Bjørn Tore Rosendahl-Stiftelsen Arkivet, Thorbjørn Andersen-Lillesand sjømannsforening/sjøhistorie, Ole Bjørn Fausa-Samlerhuset. Fotokrediteres Samlerhuset.

Mediekontakter:

      
Stiftelsen Arkivet
     Bjørn Tore RosendahlStiftelsen Arkivet
     920 89 218rosendahl@stiftelsen-arkivet.no
SamlerhusetOle Bjørn Fausa908 56 991

ole.bjorn.fausa@samlerhuset.no

          
Lillesand Sjømannsforening/ Sjohistorie.noThorbjørn Andersen901 80 228

tothhean@online.no

Om Samlerhuset:
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 400 ansatte, og omsatte for NOK 1,2 mrd. i 2014. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. Les mer påwww.samlerhuset.no.

Om Lillesand Sjømannsforening / Sjøhistorie.no
Lillesand Sjømannsforening er en levende forening som fremmer sjøfartskulturen
og Lillesands rikholdige sjøfartshistorie. Lillesand sjømannsforening har viet tusentalls
frivillige arbeidstimer på å registrere og dokumentere krigsseilere, da primært fra
Aust- og Vest-Agder og Telemark. Opplysningene blir integrert i det nasjonale
krigsseilerregisteret, og de arbeider videre med det nasjonale arbeidet.

Les mer på http://lillesandsjomannsforening.wordpress.com/ eller www.sjohistorie.no

Om Stiftelsen Arkivet:
Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging og holder til i Kristiansand i den tidligere statsarkivbygningen som i 1942-45 var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet. Gjennom undervisning, forskning, dokumentasjon og andre kulturelle aktiviteter brukes historien fra andre verdenskrig til å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag. Dokumentasjon, formidling og forskning på krigsseilernes historie er et av satsningsområdene til Stiftelsen Arkivet. I 2016 etableres Norsk senter for Krigsseilerhistorie som et av ansvarsområdene. Les mer på http://www.stiftelsen-arkivet.no/

Om Krigsseilerregisteret:
Krigsseilerregisteret er et nasjonalt, digitalt register som dokumenterer krigsseilerne, og deres historier. Målsetningen til Krigsseilerregisteret er at krigsseilernes historier ikke glemmes, men lever videre i fremtidige generasjoner, og muliggjør dokumentasjon, forskning og formidling. Krigsseilerregisteret drives av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, og er etablert i samarbeid med Lillesand sjømannsforening og andre sjømannsforeninger i Norge. I 2014 tok Samlerhuset initiativ til Krigsseilerregisteret, og oppfordret til en nasjonal dugnad for å dokumentere krigsseilerne. Registeret gjøres offentlig tilgjengelig 19. januar 2016.

Emner

Kategorier


Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2014. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100% norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

.

www.samlerhuset.no

Pressekontakt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Samlerhuset

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 600 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2020. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlerglede og å formidle historie gjennom samleobjekter.

www.samlerhuset.no I www.samlerhuset.blog I www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Samlerhuset Norge AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen