Pressemelding -

Markerer 70 år siden 9. april 1940 ved å selge "Den tunge bagasjen"

I dag er det 70 år siden en av krigens mest dramatiske hendelser fant sted. Mens den tyske krysseren Blücher var på vei inn Oslofjorden, og tyske fly kretset over hovedstaden, ble den norske gullbeholdningen fraktet ut av Oslo. Fra Bankplassen i Oslo begynte reisen. Over 50 tonn med gullbarrer og gullmynter, hele den norske gullbeholdningen, begynte på krigens første dag en svært dramatisk reise som gikk via Lillehammer, Åndalsnes, Molde og Tromsø, over til England og senere til USA og Canada. 70 år etter kan interesserte bli eiere av en del av vår norske krigshistorie. Deler av ”Den tunge bagasjen” er nå tilgjengelig for salg.

I forbindelse med 70-års-markeringen av invasjonen av Norge 9.april 1940 har tre av våre formidlere av krigshistorie, Forsvarsmuseet, Hjemmefrontsmuseet og Samlerhuset, gått sammen om for å markere dagen.  Inviterte skoleklasser fra Oslo og alle skuelystne Oslo-borgere er invitert til Gamle Logen. Ærverdige Gamle Logen blir for anledningen gjort om til et mini-museum, hvor viktige begivenheter fra den norske motstandskampen, fra 9.april 1940 og frem til frigjøringsdagen 8.mai 1945 blir vist frem og gjenfortalt.

Noen få meter fra Gamle Logen, begynte den dramatiske og viktige historien om gulltransporten, en av flere viktige historier som vil bli viet oppmerksomhet på markeringen. Gullskatten var et av tyskernes fremste mål, og kunne blitt brukt til å finansiere det tyske krigsmaskineriet. I stedet kom skatten, under dekknavnet ”Den tunge bagasjen”, til å hjelpe det norske folk, vår motstandskamp, eksilregjeringen og vår kongefamilie. Det er på ingen måte noen ubetydelig del av vår historie som skal gjenfortelles på Gamle Logen, 9.april 2010.

I anledning markeringen gjøres nye partier av ”Den tunge bagasjen” tilgjengelig for salg til det norske folk. Samlerhuset har lenge jobbet iherdig med å skaffe til veie denne viktige delen av norsk krigshistorie.

”Samlerhusets formål er å være en historieformidler, en aktør som gjør det enkelt for alle og enhver å bli en samler. Våre samlerobjekter er mynter og medaljer, vi snakker her om varige symboler som forteller viktige historier. Å dele opp gullskatten og på den måten gjøre den tilgjengelig for veldig mange, synes vi er en riktig beslutning. Det er hyggeligere å vite at det er mange som eier en liten del av vår krigshistorie, snarere enn at store partier er på noen få hender”, forklarer administrerende direktør for Samlerhuset, Svend Aavitsland.

Emner

  • Event

Kategorier

  • gulltransporten
  • gull
  • mynt
  • mynter
  • samlerglede

Regions

  • Oslo

Om Samlerhuset:
Samlerhuset AS er en stor norsk mynthandler etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo.

Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. www.samlerhuset.no

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945