Pressemelding -

Myntverket tilbake på helnorske hender

Oslo/Kongsberg, 15. oktober2015 – Det Norske Myntverket på Kongsberg, som blant annet produserer alle norske mynter og Nobels fredsprismedalje, blir helnorsk igjen etter snart 13 år med utenlandsk eierskap.

Etter en tids forhandlinger ble det i dag gjort kjent at det norske selskapet Samlerhuset, som fra før eier 50 %, kjøper den resterende halvparten av den tradisjonsrike virksomheten fra det statlige finske myntverket Mint of Finland. Med tilbakekjøpet forsvinner dermed frykten for at produksjonen på Kongsberg legges ned og flyttes ut av landet, med tilhørende tap av arbeidsplasser. Med på kjøpet følger flere kulturhistorisk viktige bygg i Kongsberg, plassert langsmed Numedalslågen.

- Vi er i dag svært glade for å kunne si at Det Norske Myntverket atter en gang er helt og holdent på norske hender, sier eier og Samlerhuset-sjef Ole Bjørn Fausa. -Myntverket representerer en 330 år lang kulturtradisjon i Norge og vi mener det er viktig å beholde denne delen av vår historie og kulturarv.

Ifølge Fausa er Det Norske Myntverk å anse som en norsk suksesshistorie, og et av svært få private myntverk i verden som produserer offentlige mynter. Det Norske Myntverket har de siste årene produsert offentlige mynter for åtte utenlandske nasjonalbanker. Eksportandelen er over 70 %.

- Virksomheten har klart å overleve i et svært tøft internasjonalt konkurranseklima, hvor bedriften har møtt økende konkurranse, fra så vel aktører i lavkostland som statssubsidierte virksomheter. Hadde vi ikke lyktes i dette oppkjøpet, ville det sannsynligvis betydd at en av våre mest tradisjonsrike bedrifter hadde forsvunnet ut av landet med mange arbeidsplasser, sier han. Myntverket er også oppdragsgiver for en rekke kunstnere som graverer mynter og medaljer, og uten et myntverk i Norge ville nok dette norske fagmiljøet etter hvert forsvunnet, sier han.

Fausa viser til at de en stund fryktet at man ville komme til å oppleve det samme som i Sverige, hvor det svenske myntverket ble kjøpt opp av det finske myntverket og deretter lagt ned, etter at produksjonen var flyttet til Helsinki. I Danmark har Nasjonalbanken besluttet å nedlegge det danske myntverket.

Det Norske Myntverket er Norges nest eldste nålevende bedrift etter Ulefos, og ble grunnlagt i 1686 som Den Kongelige Mynt. Virksomheten var opprinnelig en del av Kongsberg sølvverk, og ble overført til Norges Bank i 1962. I 2003 solgte Norges Bank sine aksjer til Samlerhuset AS og det statlige finske myntverket. Deretter skiftet selskapet i 2004 navn til Det Norske Myntverket.

Myntverket preger all norsk mynt, og har lange tradisjoner som medaljeprodusent både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har produsert det som sannsynligvis er verdens mest kjente medalje, Nobels fredsprimedalje, siden 1902, med design av billedhuggeren Gustav Vigeland.

Emner

  • Kunst, kultur, underholdning

Kategorier

  • samlerglede
  • ole bjørn fausa
  • myntsett
  • myntsamling
  • mynter
  • mynt
  • minnemynt
  • minnemedalje
  • medalje

Om Samlerhuset:

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset AS er et datterselskap i Samlerhuset-Gruppen, som ble opprettet i 2001, med hovedkontor i Amsterdam. Samlerhuset-Gruppen omsatte for 135 millioner euro i 2012, og hadde ved utgangen av året 440 ansatte fordelt på 14 land.

Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Latvia, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

www.samlerhuset.no

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945