Pressemelding -

Norsk initiativ gir første Nobels fredsprismedalje i sertifisert, rettferdig gull

Oslo/Kongsberg, 2. desember2015 – Årets Nobels fredsprismedalje, som i formiddag blir preget på Det Norske Myntverk på Kongsberg og neste uke deles ut til den tunisiske Kvartetten for nasjonal dialog, blir den første i rettferdig gull fra et sertifisert småskala gruveselskap. Det Norske Myntverket og eieren Samlerhuset setter, i samarbeid med organisasjonen Alliance for Responsible Mining (ARM), søkelyset på gullgruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning.

Gullutvinning er en svært viktig inntektskilde for mange fattige samfunn i Latin-Amerika, Afrika og Sydøst- Asia. 85-90 % av gullet som utvinnes i verden i dag kommer fra større gruver som er regulert av nasjonale og internasjonale normer og reguleringer. De resterende 10-15 % kommer imidlertid fra småskalagruver, og her jobber mer enn ti millioner mennesker eller rundt 90 % av alle verdens gruvearbeidere. I disse gruvene ligger det større utfordringer, med hensyn til arbeidsforhold og miljøbelastning.

Småskalautvinningen skjer ofte for hånd, under vanskelige forhold. Jobben utføres av gruvearbeidere som graver, hakker og vasker frem gull i en prosess som også involverer bruk av kvikksølv, hvilket er svært farlig for både dem selv og omgivelsene. Virksomheten mangler ofte tillatelse fra myndighetene, noe som gjør levebrødet til millioner av mennesker ytterst problematiske. 

Organisasjonen ARM, som er Samlerhusets og Myntverkets samarbeidspartner, arbeider for å transformere småskalagruvedrift til sosialt og miljømessig ansvarlige virksomheter ved å hjelpe gruvene å oppnå Fairmined-sertifisering. Denne omfatter krav til gruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning. Smykke- og edelstensbransjen har med sine tilsvarende initiativer kommet langt allerede. Mynt- og medaljesegmentet har, på tross av tidligere forsøk, på langt nær lykkes i samme grad. Partene håper nå at eksemplet som statueres gjennom årets fredsprismedalje skal gi et kraftig signal verden over som på sikt vil endre måten småskalagruvene drives.
 

– Initiativet og samarbeidet med ARM gjelder ikke bare fredsprismedaljen eller vår egen virksomhet. Vi ønsker økt fokus på hvilket gull som benyttes av mynt- og medaljebransjen, og at stadig flere aktører vil benytte seg av sertifisert gull fra små gruver. På denne måten kan arbeidsforholdene gradvis forbedres for de som jobber der, og miljøet spares, sier administrerende direktør i Samlerhuset og eier av Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa.

– At Nobels fredsprismedalje nå lages i Fairmined-sertifisert gull er en enormt stor anerkjennelse for verdens gruvearbeidere i deres kamp for en rettferdig gullutvinning. Initiativet viser også at det er fullt mulig å sertifisere gull fra småskalagruver, og dermed påvirke hele lokalsamfunn i en positiv retning.

Vi er svært positive til at Samlerhuset og Det Norske Myntverket, i sitt oppdrag for Det Norske Nobelinstitutt, fra og med 2015 vil lage fredsprismedaljen i sertifisert, rettferdig gull. De statuerer et sterkt og godt eksempel som vi håper andre vil etterfølge, sier Kenneth Porter i Alliance for Responsible Mining (ARM).

Myntverket og Samlerhuset har i årenes løp benyttet seg av etablerte leverandører. Gullet som har blitt anvendt, er i hovedsak enten resirkulert, hvilket er det mest miljøvennlige alternativet. Eller så har det også kommet fra store, mekaniserte gruver som har utvinningsavtaler med myndighetene i det aktuelle landet der gruvene ligger. Kun 33 % av det totale gullmarkedet utgjøres av resirkulert gull, mens de resterende 67 % er nyutvunnet. Myntindustrien forbrukte i 2014 nærmere 256 tonn gull i mynter og medaljer, noe som tilsvarer ca. 6 % av den totale etterspørselen. På bakgrunn av dette er det viktig å få sertifisert de små gruvene, og ikke minst gjøre det attraktivt for gruveeierne å bli Fairmined-sertifisert. Med sertifiseringen kommer også andre fordeler for de små gruvene.

– Vi har etablerte fordeler for sertifiserte gruver. De får en rettferdig pris for gullet sitt, og ekstramidler for å investere i sin virksomhet og samfunnsprosjekter, hvilket gagner både arbeidsplassen, gruvearbeiderne og samfunnet rundt, sier Kenneth Porter.


– Småskalagruvene står altså for 10-15 % av den totale nyproduksjonen av gull i verden, men sysselsetter hele 90 % av verdens gruvearbeidere. Flere titalls millioner mennesker berøres av dette, direkte og indirekte. Det er derfor svært viktig at de aktører som benytter seg av gull i sine produkter er klar over utfordringene som eksisterer, og er villige til å handle for å forbedre situasjonen, sier administrerende direktør i Det Norske Myntverket, Kjell Wessel.

Partene erkjenner at dette er en lang og krevende prosess. Men alternativet, ikke å gjøre noe, er uholdbart.

– Vi har innsett at vi i kraft av vår posisjon har en mulighet til å være med og påvirke, samt forbedre, utsatte menneskers liv. Det kjennes svært riktig ut for oss. Hvert selskap og hver aktør i dag har et samfunnsansvar, og vi anser dette som en del av vårt. Vi må ikke glemme at vi i tidligere tider har hatt nøyaktig de samme utfordringene her i Norges egne sølvgruver på Kongsberg. Dette gjør det spesielt fint for oss nå å kunne bidra til å sette fokus på dette sammen med vår eier Samlerhuset og ARM, sier Wessel.

Årets fredsprismedalje kommer fra en liten Fairmined-sertifisert gruve i Iquira i Colombia.

Kort dokumentarfilm: ”The Nobel Peace Prize Medal in Fairmined Gold”
I forbindelse med det ovennevnte, har aktørene fått produsert kortfilmen ”The Nobel Peace Prize Medal in Fairmined Gold”, som tar for seg fredsprismedaljens ferd fra gruven i Colombia til utdelingen på Rådhuset i Oslo. Denne kan benyttes fritt av media i sin redaksjonelle virksomhet, da med henvisning til ”Samlerhuset/Det Norske Myntverket”. Filmen kan ses og lastes ned herfra: http://we.tl/Bo1GXeI4sl

Filme kan forhåndsvises via YouTube:https://youtu.be/OdxBCeYatwM

VedleggPressemelding i PDF-format, samt høyoppløselige bilder til fri bruk for redaksjonene.

Foto krediteres Erik Five Gunnerud

Foto fra venstre:

 • Kjell Wessel, Myntmester og administrerende direktør Det Norske Myntverket
 • Manuel Reinoso, gruvearbeider og rettighetsforkjemper
 • Ole Bjørn Fause, administrerende direktør i Samlerhuset
 • Kenneth Porter, Alliance for Responsible Mining (ARM)

Mediekontakt Kjell Wessel
Myntmester og administrerende direktør
Det Norske Myntverket
Mob 92 40 44 16
E-post kjell.wessel@myntverket.no

Og

Ole Bjørn FausaAdministrerende direktør og grunnlegger av Samlerhuset, eier av Det Norske Myntverket.
Mob. 908 56 991
E-post ole.bjorn.fausa@samlerhuset.no

Eller, for videreformidling av kontakt:

Anne Kathrine Brødholt
Communications Manager
Mob 909 19 945
e-post akb@samlerhuset.no

Om SamlerhusetSamlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land med rundt 400 ansatte, og omsatte for NOK 1,2 mrd. i 2014. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100 % norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.www.samlerhuset.no.

 Om Det Norske Myntverket Grunnlagt i 1686 som Den Kongelige Norske Mynt på Kongsberg. Var opprinnelig en del av Kongsberg sølvverk med formål om å lage mynt av sølvet. Ble overført til Norges Bank i 1962. I 2003 solgte Norges Bank sine aksjer til Samlerhuset AS og Mint of Finland Ltd. Deretter skiftet selskapet i 2004 navn til Det Norske Myntverket. I 2015 kjøpte Samlerhuset tilbake Mint of Finlands andel av selskapet, og eier det nå i sin helhet. Myntverket preger all norsk mynt, og har lange tradisjoner som medaljeprodusent både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har produsert Nobels fredspris siden 1902, med design av billedhuggeren Gustav Vigeland.
For mer informasjon, vennligst besøk http://www.myntverket.no.

Om Alliance for Responsible Mining (ARM)
The Alliance for Responsible Mining (ARM) er en global organisasjon som ble grunnlagt i 2004. ARM jobber for bærekraftig utvikling av små foretak innen gruvedrift, med et verdensomspennende nettverk av eksperter og samarbeidspartnere. Organisasjonen har grunnverdier rotfestet i sosial rettferdighet og miljømessig ansvar, og legger det til grunn for hele virksomheten. ARM har utviklet «Fairmined», en standard for gull og andre edle metaller, og eier Fairmined-stempelet, et registrert varemerke som garanterer for at produktet har levd opp til våre krav. For mer informasjon, se http://www.responsiblemines.org og http://www.fairmined.org.

Emner

 • Kunst, kultur, underholdning

Kategorier

 • medalje
 • minnemedalje
 • minnemynt
 • mynter
 • ole bjørn fausa
 • fairmined
 • nobel
 • fredspris
 • rettferdig gull

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2014. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Tyskland, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100% norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

.

www.samlerhuset.no

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945