Gå videre til innhold
Fra venstre: Jan Roger Moxnes (Subsea 7), Leik Woie, Målfrid Snørteland (direktør Jærmuseet), historieprofessor Torgrim Titlestad,  Sigbjørn Daasvatn (leder Funn i Hafrsfjord) og Ole Bjørn Fausa (styreleder og grunder Samlerhuset)
Fra venstre: Jan Roger Moxnes (Subsea 7), Leik Woie, Målfrid Snørteland (direktør Jærmuseet), historieprofessor Torgrim Titlestad, Sigbjørn Daasvatn (leder Funn i Hafrsfjord) og Ole Bjørn Fausa (styreleder og grunder Samlerhuset)

Pressemelding -

Undervannsprosjekt kan endre Norgeshistorien

Flyhistorisk museum på Sola, 06. juni 2017 – Under en pressekonferanse ble det i dag annonsert at et undervannsprosjekt en gang for alle skal slå fast om det berømte Slaget i Hafrsfjord foregikk slik som beskrevet i historiebøkene.

Slaget i Hafrsfjord blir regnet som det avgjørende slaget i Harald Hårfagres samling av Vestlandet og dermed også Norge. Nå skal altså et undervannsprosjekt, ledet av interesseorganisasjonen Funn i Hafrsfjord, skanne bunnen av fjorden for gjenstander som kan stamme fra slaget. Organisasjonen, som ledes av Sigbjørn Daasvatn, også tilsatt i oljeselskapet Subsea 7, har innledet er nært samarbeid med vikingtidsspesialisten, professor Torgrim Titlestad og direktør ved Jærmuseet, Målfrid Snørteland. Sammen regner de med at de vil finne spor på havbunnen dersom slaget faktisk fant sted. Om de gjennom ekspedisjonen ikke finner et eneste bevis, må kanskje Norgeshistorien skrives om.

«Jeg har siden 2003 arbeidet med å få i gang en undersøkelse i Hafrsfjord. Det er på tide å få mer inngående kunnskap om Norges fødselsår, som for øvrig også er Islands fødselsår», sier professor Titlestad.

Håper å dokumentere historie
Prosjektet eies av foreningen Funn i Hafrsfjord, med Saga Heritage Foundation, Jærmuseet og Subsea 7 som strategiske samarbeidspartnere.

«Hafrsfjord som viktig sjømilitær havn har vært en del av norsk militærhistorie i mer enn 1000 år. Samtidig har Sola vært en svært viktig base for norsk militærhistorie i nyere tid. Flyplassen har hatt en sentral rolle i forsvaret i etterkrigstiden og som Nato-base under den kalde krigen. Nå har vi muligheten til å se de lange militærhistoriske linjer og formidle norsk militærhistorie «fra Hafrsfjord til Jåttå» Vi ønsker oss konkrete funn som dokumenterer historien og for eksempel slaget ved Hafrsfjord», sier Målfrid Snørteland, direktør ved Jærmuseet.

Henter inn kompetanse fra oljeindustrien
Foreningen Funn i Hafrsfjord vil stå ansvarlig for gjennomføringen av undervannsekspedisjonene som vil finne sted. For å skanne havbunnen i Hafrsfjord, som på sitt dypeste er på hele 60 meter, vil de benytte akustiske prøvemetoder for å få fram et bilde av hva som kan finnes i fjordbunnen. Med spesialutstyr som vanligvis blir brukt i offshoreindustrien vil de kunne skanne havbunnen helt ned til 6 meter under fjordbunnen, uten å direkte berøre denne. Dette er en kraftig forbedring fra 2005, da Sjøfartsverket utførte en ekkoloddmåling av sjøbunnen. På dette tidspunktet var utstyret kun i stand til å «se» 15 cm ned i havbunnen.

«Med siste generasjon subsea-utstyr vil det være mulig å komme flere meter ned under havbunnen. Et lite fartøy og et ROV-system (fjernstyrt ubemannet ubåt) er aktuelt å bruke for undersøkelser av havbunnen», sier Sigbjørn Daasvatn, som sammen med flere andre ingeniører fra offshoreselskapet Subsea7 er engasjert i Foreningen Funn i Hafrsfjord.

Teamet vil søke med ultralyd på havbunnen for å finne metaller eller gjenstander. Utstyret gir et bilde av det som er under havbunnen på mellom 0,5 – 3 meter. Målet er å kunne definere områder det vil være verdt å lete videre på.

«Vi forventer ikke å finne skip, men kanskje biologisk materiale, våpen eller utstyr som gir oss svar på noen spørsmål. Målet er å gjøre kartleggingen gjennom vinteren og våren neste år», sier Daasvatn.

Slaget i Hafrsfjord
Hafrsfjorden er kjent i norsk historie som arena for den store sluttstriden mellom Harald Hårfagre og vikingkongene. Slaget banet vei for at Hårfagre kunne få kontroll over store deler av Norge og med rette kunne kalle seg konge. Tradisjonelt har 872 vært regnet som årstallet for slaget, selv om dateringen er svært usikker.

«Det har vært mye usikkerhet rundt Norges fødselsår. Med dagens moderne søke-teknologi og oljeindustriens undersjøiske erfaringer i verdensklasse vil vi forhåpentligvis bli noe klokere», sier historiker Titlestad.

Blant sponsorene av prosjektet er også Samlerhuset, som tidligere har samarbeidet med en rekke museer, historikere og fagmiljøer om dokumentasjon og formidling av historie.

«Som historieformidlere får vi ofte forespørsler om å støtte ulike typer forskningsprosjekter og ekspedisjoner. Mange av disse har vært fryktelig spennende, som for eksempel da vi i fjor høst dro til Normandie for å grave opp vikinggraver vedrørende Gange-Rolf, alisas Rollo. Men da vi fikk forespørselen om å bli med på dette prosjektet, falt vi nesten av stolen. Vi er utrolig glade for å kunne delta i dette, og vi vil følge prosessen på nært hold» sier Ole Bjørn Fausa, Samlerhusets styreleder og grunnlegger.

Emner

Kategorier


Om Foreningen funn i Hafrsfjord
Foreningen ble dannet 15.12.2015 av en liten gruppe entusiaster med spesialkompetanse innen undervannsteknologi som ønsket å benytte denne til å finne det konkrete slagstedet i Hafrsfjord. Formålet med foreningen er først og fremst å bidra til å sikre at vår nasjonale historiske arv kan utdypes ved at foreningen søker å finn historiske beviser fra Slaget i Hafrsfjorden. Dette vil være et omfattende arbeid med hensyn på å utrede metodikk, utstyr og fartøy man trenger for å utføre operasjoner i Hafrsfjorden. Dernest å gjennomføre slike operasjoner.

Om Subsea7
Subsea7 er et verdensledende selskap som leverer løsninger for havbunn til overflate, med ingeniørarbeid, konstruksjon og service til offshoreindustrien. Selskapet leverer kosteffektive tekniske løsninger til komplekse prosjekter på alle havdyp og utfordrende miljøer. Vår visjon er å bli anerkjent av kundene, våre ansatte og eiere som den ledende strategiske partner i vårt marked.

Om Jærmuseet
Jærmuseet er regionmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Vår oppgave som museum er å dokumentere og formidla den nyere historia til regionen, som vitensenter skal vi skape interesse for naturvitenskap og teknologi. I 2009 fikk Jærmuseet prisen for Årets Museum i Norge. Samme år vant museet «the European Michelletti Award» for beste teknologiske museum. Samlet besøkstall i 2015 var rett i overkant av 200.000.

Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 17 land, med rundt 450 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2015. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia, Nederland, Tyskland og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100% norskeid. Samlerhuset er utgivere av fagbladet Mynt & Historie. Samlerhusets formål er å skape samlerglede.

www.samlerhuset.nowww.samlerhuset.com www.facebook.com/samlerhuset/

Samlerhusetbloggen: www.samlerhuset.blog

Magasinet Mynt & Historie: www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Kontakter

Ole Bjørn Fausa

Ole Bjørn Fausa

Samlerhusets styreleder og grunder, eier av Det Norske Myntverket 908 56 991

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Relatert innhold

Samlerhuset

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 600 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2020. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlerglede og å formidle historie gjennom samleobjekter.

www.samlerhuset.no I www.samlerhuset.blog I www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Samlerhuset Norge AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen