Gå videre til innhold
Verdens første; Medaljen Kongens nei er verdens første minnemedalje i rettferdig "Fairmined" gull
Verdens første; Medaljen Kongens nei er verdens første minnemedalje i rettferdig "Fairmined" gull

Pressemelding -

Verdens første minnemedalje i rettferdig gull er norsk

Etter at Fredsprismedaljen ble preget i rettferdig «Fairmined»-gull fra og med i fjor, håper Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset og Det Norske Myntverket på en gullrevolusjon. Hittil har det ikke vært fokus på rettferdig gull blant verdens myntverk, men nå kommer verdens første minnemedalje i rettferdig Fairmined-gull: Spesialutgaven Kongens Nei fra Det Norske Myntverket.

Det var etter initiativ fra Samlerhuset og Det Norske Myntverket at Nobels Fredsprismedalje fra 2015 ble preget i rettferdig gull. Som samarbeidspartnere til alliansen for ansvarlig gruvedrift, Fairmined, håper Samlerhuset nå på å bidra til å sikre gruvearbeidernes arbeidsforhold og det globale miljøet gjennom å benytte rettferdig gull.

Rettferdig gull – gull å være stolt av

Rettferdig handel er viktig for mange, og hittil har fokuset på rettferdig utvunnet gull vært lite. Selv om mesteparten av verdens gullreserver faktisk utvinnes fra større gruver regulert av internasjonale normer, jobber 90 % av verdens gullgravere i dag i småskalagruver. Mange under uholdbare arbeidsforhold og –vilkår. Samlerhuset og Det Norske Myntverket har satt rettferdig gull på agendaen i Norge i håp om å bedre vilkårene for de mer enn 10 millioner arbeiderne.

Håper på et gjennombrudd i bransjen

- Etter at Nobelinstituttet i 2015 bestemte seg for å prege Nobel Fredsprismedalje i rettferdig gull, håper vi nå på at verden åpner øynene for initiativet og at vi ser et gjennombrudd for ordningen, forteller Ole Bjørn Fausa, styreleder i Samlerhuset og Det Norske Myntverket.

Fausa forteller om en stor myntbransje med over 250 sentralbanker der fokuset så langt ikke har vært på bruk av sporbart rettferdig gull. Nå er en global endring målet.

- Når vi nå lanserer verdens første minnemedalje preget i rettferdig gull, håper jeg resten av bransjen vil følge etter, sier Fausa.

Kongens Nei pryder verdens første minnemedalje i rettferdig gull

Det er ikke hvem som helst som får æren av å pryde verdens første minnemedalje i rettferdig gull. Samlerhuset er samarbeidspartner til den norske Oscarnominerte storfilmen Kongens Nei, der Det Norske Myntverket ga ut en offisiell minnemedalje i forbindelse med verdenspremieren. Nå er altså også en spesialutgave i rettferdig sporbart gull, utvunnet i småskalagruver sertifiserte som Fairmined-gruver av Alliance for Responsible Mining (ARM) lansert. Medaljen bærer portrett av Kong Haakon VII fra de dramatiske 2. verdenskrigs første dager, som skildret i filmen. Opplaget er begrenset til 500 eksemplarer, med sertifikater fra Allianse for rettferdig gullgruvedrift, Fairmined.

Om minnemedaljen i rettferdig gull

Spesialutgaven Kongens Nei er preget i sporbart rettferdig gull fra Fairmined-sertifiserte gruver, og er verdens aller første minnemedalje i rettferdig gull. Minnemedaljen er preget i 99,9 % rent gull og kvaliteten proof ved Det Norske Myntverket på Kongsberg i et begrenset opplag på 500 eksemplarer. Motivet viser en rakrygget Haakon VII i forkant av silhuetten der han skuer utover slottsvinduet der tyske krigsfly flyr over himmelen. Baksiden viser utdrag fra kongens berømte tale der han standhaftig sto i mot den tyske okkupasjonsmakten og nektet å kapitulere: Det norske folks frihet og selvstendighet er for meg Grunnlovens første bud. 

Emner

Kategorier


Om Samlerhuset
Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Selskapet er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det Norske Myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 14 land, med rundt 400 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2015. Selskapet har kontorer i Norge, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Kina. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Selskapet er 100% norskeid. Samlerhusets formål er å skape samlerglede. www.samlerhuset.nowww.samlerhuset.com

Om Det Norske Myntverket 

Det Norske Myntverket ble grunnlagt i 1686 som Den Kongelige Norske Mynt på Kongsberg, og er i dag landets nest eldste produksjonsbedrift. Myntverket var opprinnelig en del av Kongsberg sølvverk med formål om å lage mynt av sølvet. Ble overført til Norges Bank i 1962. I 2003 solgte Norges Bank sine aksjer til Samlerhuset AS og det statlige finske myntverket. Deretter skiftet selskapet i 2004 navn til Det Norske Myntverket. I 2015 kjøpte Samlerhuset tilbake den finske andelen av selskapet, og sørget som eneeiere dermed for at myntverket var tilbake i helnorsk eie. Myntverket preger all norsk mynt, og har lange tradisjoner som mynt-, medaljeprodusent både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har produsert Nobels fredspris siden den aller første ble utgitt i 1902, med design av billedhuggeren Gustav Vigeland. I 2015 etablerte Det Norske Myntverket et samarbeid med organisasjonen «Fairmined» som sikrer rettferdig gullutvinning i småskalagruver, og har siden vært Fairmined-sertifisert. http://www.myntverket.no

Om Alliance for Responsible Mining (ARM)
The Alliance for Responsible Mining (ARM) er en global organisasjon som ble grunnlagt i 2004. ARM jobber for bærekraftig utvikling av små foretak innen gruvedrift, med et verdensomspennende nettverk av eksperter og samarbeidspartnere. Organisasjonen har grunnverdier rotfestet i sosial rettferdighet og miljømessig ansvar, og legger det til grunn for hele virksomheten. ARM har utviklet «Fairmined», en standard for gull og andre edle metaller, og eier Fairmined-stempelet, et registrert varemerke som garanterer for at produktet har levd opp til våre krav. For mer informasjon, se http://www.responsiblemines.org og http://www.fairmined.org.

Kontakter

Anne Kathrine Brødholt

Anne Kathrine Brødholt

Pressekontakt Communications Manager +4790919945

Samlerhuset

Om Samlerhuset

Samlerhuset AS ble etablert i 1994, og holder til på Kolbotn utenfor Oslo. Samlerhuset Gruppen er en av Europas største aktører innen samlerobjekter, eier Det norske myntverket på Kongsberg, har virksomhet i 16 land, med rundt 600 ansatte, og omsatte for godt over en milliarder kroner i 2020. Gruppen har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Storbritannia, Slovakia, Ungarn, Irland, Belgia og Nederland. Samlerhuset selger i hovedsak tradisjonelle samleobjekter som mynter, medaljer, frimerker, sedler og myntbrev, og tilbyr mynter fra nasjonalbanker og myntverk fra hele verden. Samlerhuset er også største eier av fagmessen World Money Fair, som hvert år samler nasjonalbanker, myntverk, produsenter av mynt-teknologi og edelmetallaktører i Berlin. Morselskapet i Samlerhuset Gruppen, Proof Holding AS, er et 100% norskeid selskap. Samlerhusets formål er å skape samlerglede og å formidle historie gjennom samleobjekter.

www.samlerhuset.no I www.samlerhuset.blog I www.samlerhuset.no/magasin-mynt-historie

Samlerhuset Norge AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen