Gå videre til innhold
Vi ber studentene svare helt ærlig på spørsmålene i undersøkelsen slik at vi kan gi UiT-studentene et bedre helsetilbud i framtiden.
Vi ber studentene svare helt ærlig på spørsmålene i undersøkelsen slik at vi kan gi UiT-studentene et bedre helsetilbud i framtiden.

Pressemelding -

​Ber studentene om hjelp

I disse dager går Norges største undersøkelse om studenthelse ut til over 16.000 studenter tilknyttet UiT – Norge arktiske universitet.

Vi ber studentene svare helt ærlig på spørsmålene i undersøkelsen slik at vi kan gi UiT-studentene et bedre helsetilbud i framtiden. Vi trenger studentenes innspill om hvordan de har det i studiehverdagen. Resultatene skal vi bruke til å bedre studiehverdagen for studentene, sier Eline Stenseth leder for Helse ved Norges arktiske studentsamskipnad.

Kartlegger hvordan studentene har detTall fra forrige SHoT-undersøkelse i 2014 viser at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og en av seks studenter er ensomme. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og trivsel under studieløpet. SHoT 2018 kartlegger hvordan studentene har det og trives i studietiden. Tilsammen 160 000 studenter over hele landet mottar undersøkelsen.

Studentsamskipnadene samarbeider om undersøkelsen, og styringsgruppen er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Undersøkelsen utføres av Folkehelseinstituttet, som også forsker videre på funnene.

Dette er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.
  • Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.
  • I undersøkelsen oppfordres landets studenter til å svare Helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen, helse- og trivsel.
  • Det spørres om psykisk og fysisk helse, trening, rus og alkohol, for å nevne noe

Kontaktperson

Eline Stenseth, leder for Helse, Norges arktiske studentsamskipnad, telefon: 90180208. Mail: eline.stenseth@samskipnaden.no

Sarah Reibo Dahl, kommunikasjonssjef, Norges arktiske studentsamskipnad, telefon: 91848120. Mail: sarah.r.dahl@samskipnaden.no 

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Pressekontakt

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 95075050

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge