Gå videre til innhold
Bjørn Brækkan håper nedsatt treningssavgift gir positive resultater for Kraft sportssenter
Bjørn Brækkan håper nedsatt treningssavgift gir positive resultater for Kraft sportssenter

Pressemelding -

Kraft sportssenter setter ned treningsavgiften etter ønske fra studentene

Ønsker å legge til rette for mer fysisk aktivitet – setter ned treningsavgiften etter ønske fra studentene! 

Kraft sportssenter og Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) har i tett samarbeid med Tromsø og Narvik studentidrettslag (TSI og Sinus) og Studentparlamentet (SP) jobbet for å redusere treningsavgiften for studenter. 

“Vi går helt klart mot den generelle prisøkningen i samfunnet med dette tiltaket, men vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for studentene og studenthverdagen. Derfor ønsker vi å legge til rette for at alle som ønsker å drive med fysisk aktivitet og delta i studentidretten skal kunne gjøre det” sier avdelingsleder for Idrett i Samskipnaden Bjørn Brækkan 

“Vi i samskipnaden vet hvor viktig fysisk aktivitet er, både for den psykiske helsen, men også for å kunne prestere best mulig på studiet og i hverdagen generelt” supplerer Avdelingsleder Kraft sportssenter Narvik Børge Henriksen, og fortsetter “Vår prisreduksjon gjenspeiler dette og viser også vårt fokus på at studentene skal ha det best mulig mens de studerer”. 

Utfordring med rekruttering 

TSI og Sinus har gjennom pandemien opplevd utfordringer med å rekruttere nye medlemmer til sine ulike idrettsforeninger, og håper at dette skal være med på å snu trenden. 

“Vi opplever at pris på medlemskap er en terskel når vi jobber med rekruttering av studenter til TSI, så vi er veldig fornøyde med den reduseringen som nå er på plass” sier leder for TSI Lisell Bang.   

Likt for alle studentmedlemmer  

Den reduserte studentprisen er et ettårig prøveprosjekt som skal evalueres neste høst. Viser det seg at studentenes terskel for fysisk aktivitet senkes på grunn av prisen har vi god grunn til å tro at tiltaket er kommet for å bli.  

Prisen settes ned fra 299,- per måned med bindingstid til 249,- (medlemskap uten binding er satt ned fra 349,- per måned til 309,-) Og selv om du meldte deg inn før tilbudet trådte i kraft vil de nye prisene også gjelde eksisterende studentmedlemmer.  

Viktig for studenthelse, trivsel og tilhørighet  

Psykisk og fysisk helse henger sammen, og god studentvelferd handler om å legge til rette for et godt arktisk studentliv for våre studenter, og sørge for at alle skal kunne gjennomføre sitt studieløp på best mulig vis. Kraft sportssenter er et treningssenter med studenten i fokus, som nå ønsker å legge enda bedre til rette for studentidrett og aktivitet. 

“Med moderne fasiliteter og Nord-Norges mest varierte tilbud og en svært konkurransedyktig pris, håper jeg studentene strømmer til for å benytte seg av tilbudet. Å ha et sportssenter så sentralt på campus - både i Tromsø og Narvik, gjør jo at man kan legge inn treningsøkter både før og etter forelesning – enklere blir det ikke. Og på Kraft får man definitivt mest for minst pris” sier nestleder for Studentparlamentet Erling Petter Hæskin Trones 


Fakta: 

Kraft sportssenter har Nord-Norges mest allsidige treningssenter som tilbyr trening og aktivitet for alle til konkurransedyktige priser 

Norges arktiske studentsamskipnad er studentenes egen velferdsorganisasjon som eier og driver Kraft sportssenter. Et godt idrettstilbud er et viktig velferdstilbud som inngår i Samskipnadens øvrige tjenestetilbud. Kraft sportssenter har Nord-Norges mest varierte tilbud og er åpen for alle som ønsker å bli medlemmer 

Tromsøstudentenes Idrettslag er en organisasjon bestående av en rekke undergrupper som driver med ulike aktiviteter. Aktiviteten spenner seg fra bunnen av havet, via idrettshallen, til toppen av fjellet 

Narvikstudentenes idrettslag er studentidrettslaget ved UiT Campus Narvik. De jobber med å fremme fysisk helse og aktiviteter tilknyttet Universitetet 

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiT - Norges arktiske universitet. Studentparlamentet behandler og fatter vedtak i saker som angår studentenes interesser ved universitetet. Dette kan gjelde saker som omhandler fagpolitikk, studentvelferd på UiT, læringsmiljø, internasjonale studenter, utveksling eller mer fakultetsspesifikke saker 

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Kontakter

Bjørn Brækkan

Bjørn Brækkan

Leder for Kraft sportssenter 95294329
Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet, Fagskolen og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge