Gå videre til innhold
Ny styreleder i Samskipnaden

Pressemelding -

Ny styreleder i Samskipnaden

Samskipnaden har ny styreleder - tidligere nestleder Sebastian Henriksen, som tar over etter Vetle Langedahl. Ny nestleder er Marte Bye Sørnes.

Ved siden av sin lederstilling, studerer Sebastian ledelse, innovasjon og marked på UiT (Tromsø) og har erfaring fra både politikk og styrearbeid i ulike organisasjoner. I disse dager er han også en flittig bruker av skiløypa og Tromsø-marka.

Jeg har som mål å bli bedre kjent med organisasjonen, de ansatte og bidra til å bygge laget! Det er i fellesskap vi lykkes og med en slik robust organisasjon er mulighetene mange. Så har jeg også et mål om at studentboligene som er planlagt skal være ferdig så raskt som mulig, sier Sebastian.

Han ble med i Samskipnadens styre fordi han mener det er viktig å engasjere seg, og for han er det stas å få lov til å kunne jobbe for studenten i en organisasjon full av dyktige ansatte.

Nestleder Marte Bye Sørnes

Vår nye nestleder er Marte Bye Sørnes, som tidligere har vært med i styre som studentvara. Hun ble med i styret fordi hun så viktigheten av Samskipnaden for studentene, og ønsket å jobbe for en bedre studentvelferd, og for å ta Samskipnaden i en grønnere retning.

Bærekraft og miljø er tema som engasjerer oss studenter. Dermed er det viktig at en så stor og viktig organisasjon tar sitt samfunnsansvar når det gjelder bedre og mer miljøvennlige løsninger i alle ledd. Mindre plast, mindre matsvinn og et variert og grønnere mattilbud er saker som står høyt på min prioriteringsliste, sier Marte.

Disse sakene er også høyt på Samskipnadens liste av prioriteringer, og vi har to plastfrie kaffebarer og oppfordrer studentene til å bruke porselen i kafeene av denne grunn. I våre studentboliger har vi også 100% fornybar strøm.

Et fantastisk jubileumsår

Samskipnaden fylte 50 år i år, og har brukt anledningen til å feire sammen med studentene. Jubileet startet med kaker og solboller for studentene i januar og endte med konserter, både på scenen og i hybler, nå i november.

Sebastian påpeker også viktigheten av vår nye strategi som lanseres i år, som skal sikre at Samskipnadens arbeid skal fortsette å være relevant for studentene i årene som kommer.

Velges for ett år

Styreleder velges for ett år om gangen. Studentrepresentanter til styret velges av Studentparlamentet. I tillegg til studentene har Samskipnadens styre representanter valgt av UiT og av ansatte i Samskipnaden.

Det at Samskipnaden er studentstyrt er noe av det mest særegne med studentsamskipnadsordningen.

Dette er Norges arktiske studentsamskipnads styre 2019/2020:

Sebastian Henriksen (leder)
Marte Bye Sørnes (nestleder)
Student Viljar Hanssen
Student Martine Tennholm
Universitetslektor Wenche Jacobsen
Avdelingsdirektør BFE-fakultet Terje Aspen
Samskipnadsansatt Karin Lilleseth
Samskipnadsansatt Merete Daniloff

Emner

Regions


Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Pressekontakt

Sarah Yttermo Reibo

Sarah Yttermo Reibo

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 91 84 81 20
Hans Petter Kvaal

Hans Petter Kvaal

Pressekontakt Administrerende direktør Ledelse 95075050

For studenten

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetssenteret på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og studentliv. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Norges arktiske studentsamskipnad
Teorifagbygget Hus 2
9037 Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Longyearbyen
Norge